خطاب مدیر کل امور مالیاتی اصفهان در خصوص کرونا

خطاب مدیر کل امور مالیاتی اصفهان در خصوص کرونا و تجهیزات و امکاناتت مورد نیاز، مدیرکل امورمالیاتی استان خطاب به این روسا بیان نمودند :

باتوجه به فراگیری بیماری ناشی از ویروس کرونا در سطح استان وتمایل خیرین محترم برای اعطای کمک های نقدی وغیر نقدی به دانشگاههای علوم پزشکی ویا بیمارستانهای وابسته ، کمک های نقدی وغیر نقدی اشخاص حقیقی وحقوقی بابت تامین امکانات وتجهیزات مورد نیاز بیمارستانها ومراکز بهداشی ودرمانی که در مالکیت دانشگاههای علوم پزشکی دولتی می باشد مشروط براینکه کمک های نقدی به حساب خاص توسط روسای دانشگاهها افتتاح میگردد وبرداشت از حساب فوق با امضاء مشترک بالاترین مقام مسئول ومدیر مالی مربوطه صورت پذیرد وهمچنینن کمک های غیر نقدی پس از ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری وبا تایید بالاترین مقام مسئول ومدیر مالیی دانشگاه از درآمد مشمول مالیات سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب می نماید قابل کسر می باشد

منبع خبر :

مدیرکل امورمالیاتی استان خطاب به روسای دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان وکاشان

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری علامتگذاری شده است *

ارسال نظر