سخنرانان همایش

وحید حاجی زاده

استاد وحید حاجی زاده

مولف کتاب قانون کار

مشاور ارشد حوزه روابط کار شرکت ها و سازمانها

نماینده دولت در هیئت سازش

کارشناس حوزه بیمه بیکاری

اسماعیل-اسماعیلی

استاد اسماعیل اسماعیلی

مدیر کل امور مالیاتی استان ها

عضورئیس شعبه اسبق شورای عالی مالیاتی

عضو شورای علمی گروه مالی عمومی مرکز پژوهش های مجلس

عضو کار گروه اصلاحیه قوانین مالیاتی

مدرس دوره های آموزشی مالیاتهای مستقیم

ارزش افزوده ، دادرسی مالیاتی

احمد-غفار-زاده

استاد احمد غفارزاده

عضو و رئیس هیئت اول مستشاری امور مالیاتی مرکز عالی دادخواهی مالیاتی

مشاور و عضوهیئت علمی گروه عالیه عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

معاون دفتر تحقیقات و مطالعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

مولف 11 جلد مجموعه آموزشی مالیات

اطلاعات همایش بزرگ اکادمی مدیران طلایی

timeline_pre_loader

شما میتوانید یا به صورت حضوری در سیمنار شرکت کرده یا از طریق وبینار و به صورت غیر حضوری در آن شرکت نمایید

مدت زمان باقی مانده برای خرید بلیط

2021/08/13 00:00:00

محورهای همایش

۱- آشنایی با مبانی مالیات بر ارزش افزوده و تعاریف

۲- تبیین اصلاحات مهم قانون جدید و مقایسه با قانون سابق

۲-۱ – محدوده اجرایی مالیات بر ارزش افزوده

۲-۲- تاریخ تعلق مالیات

۲-۳- مالیات در دوره قبل از بهره برداری

۲-۴- تشریح عرضه به خود

۲-۵- معافیت ها

۲-۶ – اعتبار مالیاتی

۲-۷- نرخ صفر

۲-۸ – نرخ های مالیاتی (عمومی و خاص)

۲-۹- جریمه ها

۳- اصلاحات مرتبط با مقررات دادرسی مالیاتی

۴- عوارض زیست محیطی

۵- سایر اصلاحات مهم

تشریح دادرسی مالیاتی در کلیه مراحل بویژه قضایی

استفاده حداکثری ظرفیت قانونی در کلیه مراجع اعم از:

  • رئیس امور مالیاتی
  • هیات های حل اختلاف مالیاتی
  • شورای عالی مالیاتی
  • مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای(هیات ۲۵۱ مکرر)

دیوان عدالت اداری

  • نکات حیاتی قانون کار ویژه کارفرمایان و حسابداران
  • تغییرات قانون کار در سالر۱۴۰۰
  • جرایم و مجازاتهای کارفرمایان در حوزه روابط کار و نحوه پیشگیری از آن