حقوق اداره کار سال 1400

حقوق اداره کار سال 1400 کارگران براساس ماده ۴۱ قانون کار مشخص شد. براساس مصوبات شورای عالی کار که با حضور نمایندگان سه گروه کارگران، کارفرمایان و دولت در تاریخ ۲۳ اسفند سال ۹۹انجام شد حداقل حقوق کارگران در سال 1400 اعلام شد. در این مقاله جزییات مربوط به حداقل حقوق کارگران، میزان سنوات و عیدی سال ۱۴۰۰، پایه حقوق سال 1400 ، ساعت کاری قانون کار و حداقل دستمزد کارگران را شرح داده ایم.

شرکت حسابداری بیلان مهر زنده رود تمام جزییات مربوط به حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ را برای شما فراهم کرده است. اگر شما هم سوالی دارید می توانید در بخش پایین همین صفحه کامنت کنید. کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگوی سوالات شما خواهند بود.

حداقل حقوق کارگران سال ۱۴۰۰ چقدر است ؟

حداقل حقوق سال ۱۴۰۰ کارگران براساس تصمیمات جدید شورای عالی کار،۲۶,۵۵۴,۹۵۰ ریال است که این عدد نسبت به سال ۹۹، حدود ۳۹ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که سال ۹۹ درصد افزایش حقوق تنها ۱۵ درصد بود. این رقم میزان حقوق به غیر از مزایا می باشد و به حسب میزان سابقه، حق مسکن و حق اولاد این عدد افزایش می یابد.

جدول حقوق اداره کار سال 1400

جدول حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۰، جزییات دستمزد برای ماه های ۳۱ روزه، ۳۰ روزه و ۲۹ روزه مشخص شده است. شما می توانید در جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۰ حقوق روزانه خود را به همراه مزایا مشاهده کنید.

 
عنوان روزانه ۳۱ روز ۳۰ روز ۲۹ روز
پایه حقوق اداره کار ۱۴۰۰ ۸۸۵,۱۶۵ ۲۷,۴۴۰,۱۱۵ ۲۶,۵۵۴,۹۵۰ ۲۵,۶۶۹,۷۸۵
حق خوار و بار سال ۱۴۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰
حق مسکن سال ۱۴۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰
ناخالص حقوق و مزایای ماهیانه (بدون اولاد) ۳۷,۹۴۰,۱۱۵ ۳۷,۰۵۴,۹۵۰ ۳۶,۱۶۹,۷۸۵
۷ درصد سهم بیمه کارگر(کسر می شود) ۲.۶۶۵۰۸۰ ۲,۵۹۳,۸۴۶ ۲,۵۳۱,۸۸۴
خالص حقوق و مزایای ماهانه(بدون اولاد) ۳۵,۲۷۵,۰۳۵ ۳۴,۴۶۱,۱۰۴ ۳۳,۶۳۷,۹۰۱
23 درصد سهم بیمه کارفرما ۸,۷۲۶,۲۲۶ ۸,۵۲۲,۶۳۸ ۸,۳۱۹,۰۵۰
حق اولاد برای هر فرزند سال 99 (معادل 3 روز حداقل مزد) ۲,۶۵۵,۴۹۵ ۲,۶۵۵,۴۹۵ ۲,۶۵۵,۴۹۵

 

جدول فوق العاده های حقوق اداره کار سال 1400

جدول فوق العاده های اداره کار شامل کلیه مواردی است که هر کارگری در طول عمر کاری خود حتما با ان برخورد خواهد داشت. مثلا هر کارگری در طول عمر کاری خود به دنبال اضافه کاری در روزهای عادی و تعطیلات است.در این جدول می توانید از مبلغ فوق العاده های اداره کار به ازای هر ساعت و هر نوبت کاری مطلع شوید.

عنوان مبلغ ۱۳۹۹(ریال) مبلغ ۱۴۰۰ (ریال)
فوق العاده هر ساعت اضافه کاری ۱۲۱,۶۲۸ ۱۶۹,۰۶۲
فوق العاده هر ساعت شب کاری ۳۰,۵۹۲ ۴۲,۲۶۵
فوق العاده هر ساعت جمعه کاری ۳۴,۷۶۶ ۴۸,۳۰۳
فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر-شب ۲,۸۶۶,۹۰۵ ۳,۹۸۳,۲۳۹
فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر ۱,۹۱۰,۴۲۷ ۲,۶۵۵,۴۹۵
فوق العاده نوبت کاری صبح-شب و یا عصر شب ۴,۳۰۰,۳۵۸ ۵,۹۷۴,۸۵۸
عیدی به ازای یک سال کاری ۳۸,۲۰۸,۵۴۰ ۵۳,۱۰۹,۹۰۰
سنوات به ازای یک سال کاری ۱۹,۱۰۴.۲۷۰ ۲۶,۵۵۴,۹۵۰
پایه سنوات ماهیانه (در صورت داشتن 1 سال سابقه کار) ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰

افزایش حقوق سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ چه قدر است؟

افزایش حقوق سال 1400 نسبت به سال قبل، ۳۵ درصد بوده است. این در حالی است که تورم نسبت به سال 99 ۳۶.۴ درصدی بوده است. یعنی کارگری که در سال ۹۹ با حداقل حقوق ۱ میلیون و ۹۱۰ هزار و ۴۲۷ تومان زندگیش را سپری می کرد، در حال حاضر با حداقل حقوقی معادل ۲۶,۵۵۴,۹۵۰ ریال ایام را می گذراند.

 

مقایسه حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹
شرح ۱۴۰۰ (ریال) ۱۳۹۹ (ریال)
حداقل دستمزد روزانه ۸۸۵,۱۶۵ ۶۳۶,۸۰۹
حداقل دستمزد ماهیانه ۲۶,۵۵۴,۹۵۰ ۱۹,۱۰۴,۲۷۰
حق مسکن ماهیانه ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
حق بن نقدی (کمک هزینه اقلام مصرفی) ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰
حق اولاد (یک فرزند) ۲,۶۵۵,۴۹۵ ۱,۹۱۰,۴۲۷
حق اولاد (دو فرزند) ۵,۳۱۰,۹۸۴ ۳,۸۲۰,۸۵۴
حق سنوات ماهانه (شرط: داشتن حداقل یک سال سابقه کار) ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
مجموعه دریافتی افراد مجرد (بدون سابقه کار) ۳۴,۴۶۱,۱۰۴ ۲۶,۱۰۴,۲۷۰
مجموعه دریافتی افراد متاهل با یک فرزند (بدون سابقه کار) ۳۷,۱۱۶,۵۹۹ ۲۸,۰۱۴,۶۹۷
مجموعه دریافتی افراد متاهل با دو فرزند (بدون سابقه کار) ۳۹,۷۷۲,۰۸۸ ۲۹,۹۲۵,۱۲۴

مزایای حقوق سال ۱۴۰۰

مزایا سال ۱۴۰۰ کارگران و کارمندان براساس سابقه کار برای هر فرد می تواند متفاوت باشد. مزایای هر فردی شامل حق مسکن، حق بن نقدی، حق اولاد و مواردی نظیر این است. شرح حقوق و مزایای سال ۱۴۰۰ برای فردی بدون سابقه کاری با فردی که دارای سابقه کار است در دو جدول متفاوت به شرح زیر است:

جدول حقوق و مزایا کارمندان و کارگران
شرح ۱۴۰۰(با یک سال سابقه) ۱۴۰۰(بدون سابقه)
حداقل دستمزد روزانه ۸۸۵,۱۶۵ ۸۸۵,۱۶۵
حداقل دستمزد ماهیانه ۲۶,۵۵۴,۹۵۰ ۲۶,۵۵۴,۹۵۰
حق مسکن ماهیانه ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰
حق بن نقدی (کمک هزینه اقلام مصرفی) ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰
حق اولاد (یک فرزند) ۲,۶۵۵,۴۹۵ ۲,۶۵۵,۴۹۵
حق اولاد (دو فرزند) ۵,۳۱۰,۹۸۴ ۵,۳۱۰,۹۸۴
حق سنوات ماهانه ۱,۴۰۰,۰۰۰
مجموعه دریافتی افراد مجرد ۳۵,۸۶۱,۱۰۴ ۳۴,۴۶۱,۱۰۴
مجموعه دریافتی افراد متاهل با یک فرزند ۳۸,۵۱۶,۵۹۹ ۳۷,۱۱۶,۵۹۹
مجموعه دریافتی افراد متاهل با دو فرزند ۴۱,۱۷۲,۰۸۸ ۳۹,۷۷۲,۰۹۴

حق بیمه چه قدر است؟

حق بیمه براساس کارفرما یا کارگر بودن در قانون کار متفاوت است. حق بیمه تامین اجتماعی ۳۰ درصدحداکثر مبالغ دریافتی حقوق و دستمزد است که این درصد بین کارفرما و کارگر تقسیم می شود. ۷ درصد متعلق به کارگر و 23 درصد مربوط به کارفرما می باشد. با تغییر حق مسکن و خوار و بار مبلغ سهم بیمه هم متفاوت می شود.

فرمول محاسبه حق بیمه

((تعداد روزهای کارکرد x پایه حقوق روزانه) + حق مسکن + بن کارگری) x سی درصد)

بیمه کارگران در سال 1400

نکته 1:براساس رابطه ای که در بالا عنوان شد، حق بیمه برای شش ماهه اول سال و با در نظر گرفتن حداقل حقوق سال ۱۴۰۰ رقمی معادل ۱۱۳۸۲۰۳۴ ریال و برای شش ماهه دوم سال معادل ۱۱,۱۱۶,۴۸۶ ریال است.

نکته 2: از 23 درصد مورد نظر، 3 درصد مربوط به بیمه بیکاری می باشد. توجه کنید در صورتی که بیمه بیکاری به شما تعلق نمی گیرد این میزان از حقوق شما کسر نشود.

سهم بیمه کارفرما

سهم بیمه کارفرما 23 درصد از ۳۰ درصد حق بیمه است. حق بیمه کارفرما در سال ۱۴۰۰ براساس حداقل حقوق دریافتی برای ۳۰ روز و ۳۱ روز متفاوت و به صورت زیر است:

کل مبلغ پرداختی برای ۳۱روز حق کارفرما برای ۳۱ روز کل مبلغ پرداختی برای ۳۰ روز حق کارفرما برای ۳۰ روز
۱۱,۳۸۲,۰۳۵ ۸,۷۲۶,۲۲۶ ۱۱,۱۱۶,۴۸۵ ۸,۵۲۲,۶۳۹

سهم بیمه کارگر

سهم بیمه کارگر تنها ۷ در صد از حق بیمه است که این میزان از مبلغ حقوق دریافتی او کسر می شود. یعنی با احتساب حداقل حقوق دریافتی یک کارگر در سال ۱۴۰۰ ارقام به صورت زیر برای 30 روز و ۳۱ روز لحاظ می شود.

کل مبلغ پرداختی برای ۳۱ روز حق کارگر برای ۳۱ روز کل مبلغ پرداختی برای ۳۰ روز حق کارگر برای ۳۰ روز
۱۱,۳۸۲,۰۳۵ ۲,۶۵۵,۸۰۸ ۱۱,۱۱۶,۴۸۵ ۲,۵۹۳,۸۴۷

نکته: برای برخی مشاغل مانند منشی پزشکان و … اگر میزان حقوق دریافتی کمتر از حداقل حقوق دریافتی ۱۴۰۰ باشد، محاسبه حقوق همچنان با همان دستورالعمل 23 و ۷ درصد است.

حق مسکن سال ۱۴۰۰ چه قدر است؟

هزینه حق مسکن سال ۱۴۰۰کارگران، در تصمیمات انجام گرفته توسط هیئت از مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ به۴۵۰,۰۰۰ افزایش پیدا کرده است. یعنی تمام کارگرانی که مشمول قانون اداره کار هستند می توانند از مزایای مربوط به مسکن در سال ۱۴۰۰ بهره مند شوند.

بن کارگری حقوق اداره کار سال 1400

بن کارگری سال ۱۴۰۰مانند بقیه مزایا شامل کارگرانی می شود که مشمول قانون اداره کار هستند،یعنی ساعات اداره کاریشان را در ماه پر میکنند. رقم بن کارگری در سال ۱۴۰۰به عدد ۶۰۰,۰۰۰ تومان رسیده است.

نکته: کارگرانی که ساعات کارشان کمتر از ساعات مقرر اداره کاری است شامل بن کارگری می شوند، اما برای محاسبه میزان متعلقه مجموع ساعات کارکرد این افراد در ماه تبدیل به روز شده و طبق روزهای کارکرد بن کارگری تحویل داده می شود.

حق اولاد در حداقل حقوق سال ۱۴۰۰ چقدر است؟

حق اولاد سال ۱۴۰۰هزینه است که به نسبت تعداد فرزندان سرپرست خانوار برای تامین مخارج به او پرداخت می شود. حق اولاد ۱۴۰۰ به ازای هر فرزند ۲۶۵,۴۹۲ تومان است.

نکته: شرط استفاده از حق اولاد بر اساس ماده 58 قانون تامین اجتماعی، سابقه پرداخت بیمه ۷۲۰ روزه (۲ سال) است. حال اگر کارگری در مقطعی از ماه مشغول به کار شده یا فرزندان او در بین ماه به دنیا بیایند یا کسری کار دارند، حق اولاد به نسبت کارکرد یا از زمان تولد فرزند محاسبه و پرداخت خواهد شد.

عیدی کارگران سال ۱۴۰۰ چه قدر است؟

عیدی کارگران در سال ۱۴۰۰ معمولا در ماههای دی و بهمن محاسبه می شود. اما برای آگاهی میزان پایه عیدی برای کارمندان دولت در سال 99 حدود ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مشخص شده است. این رقم برای کارگران کمی بالاتر بود و میزان حداقل و حداکثر عیدی سال 99 در جدول زیر نمایش داده شده است.

عیدی کارمندان دولت حداقل عیدی کارگران حداکثر عیدی کارگران
؟ ۳۸,۲۰۸,۰۰۰ ۵۳,۱۰۹,۹۰۰

پایه سنوات در سال 1400 چقدر است؟

پایه سنوات بخش حمایتی حداقل حقوق سال ۱۴۰۰ است که معمولا برای جبران حداقل دستمزد به کارگر پرداخت می شود. مبلغ پایه سنوات در سال ۱۴۰۰ عدد ۱۴۰,۰۰۰ تومان است. این مورد برای کارگاه های که طرح طبقه بندی مشاغل را ندارند با شرط داشتن سابقه یک ساله در کارگاه یا گذشت یک سال از دریافت آخرین سنوات، پرداخت می شود.

طبیعی است کارگرانی که بیش از یک سال در محیط کار خود مشغول به فعالیت هستند حقوقی متفاوت از کارگران تازه وارد دریافت می کنند.

نحوه محاسبه پایه سنوات در حقوق:

حقوق پایه ماهانه در سال دوم = حقوق اعلام شده سال جاری + ( پایه سنوات * تعداد روزهای کاری ماه )

نکته: در محاسبه پایه سنوات تفاوتی بین کارگران قراردادی و رسمی وجود ندارد و می‌توان آن را به صورت چند ماه یک بار یا سالی یک‌بار نیز پرداخت کرد.

معافیت مالیات حقوق شامل چه افرادی می شود؟

معافیت مالیات حقوق، براساس مصوبات نمایندگان و جز 4 بند الف تبصره 12 قانون بودجه، با مبلغ 48 میلیون در سال تعیین شده است. یعنی کارگری که ماهانه تا مرز 4 میلیون دریافتی دارد شامل مالیات نخواهد شد. در صورتی که مبلغ دریافتی بالای 4 میلیون باشد به حسب میزان افزایش حقوق درصد مالیاتی که تعلق میگیرد متفاوت خواهد بود.

نسبت به مازاد در درآمد سالانه درصد مالیات احتسابی
48 میلیون تا 96 میلیون تومان 10 درصد
96 میلیون تا 144 میلیون تومان 15 درصد
144 میلیون تا 216 میلیون تومان 20 درصد
216 تا 288 میلیون تومان 25 درصد
288 میلیون تا 384 میلیون تومان 30درصد
مازاد 384 میلیون تومان 35 درصد

ساعت کاری قانون کار چقدر است؟

ساعت کار،براساس قانون اداره کار مدت زمان قانونی است که کارگر نیرو یا وقت خود را برای انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد.

ساعت کار روزانه براساس قانون حداکثر 8 ساعت تعریف شده و استثنائاتی برای ساعات کاری مازاد در نظر گرفته شده است. در نتیجه حداکثر ساعت کار در هفته ۴۴ساعت خواهد بود. با فرض 6 روز در هفته کاری و تقسیم عدد ۴۴ بر 6 به عدد 7.33 میرسیم یعنی ۷ ساعت 20 دقیقه در روز.

نکته: براساس همین تبصره با توافق کارگر و کارفرما این ساعات در طول روز می تواند کمتر یا بیشتر شود ولی در مجموع در طول هفته ۴۴ساعت است.

نکته 2: روز جمعه، روز تعطیلی هفتگی کارگران با کارمزد است.

حداقل دستمزد روزانه سال ۱۴۰۰چقدر است؟

حداقل دستمزد روزانه سال ۱۴۰۰ برای کارگران ۸۸ هزار و ۵۱۶ هزار تومان است. این میزان به ازای ۸ ساعت کار روزانه است.

حداقل دستمزد ماهانه اداره کار 1400 چقدر است؟

حداقل دستمزد ماهانه اداره کار با فرض 30 روزه بودن ماه ۲۶,۵۵۴,۹۵۰ است. اگر ماه را 31 روز حساب کنیم مبلغ به عدد ۲۷,۴۴۰,۱۱۵ افزایش می یابد. و در صورتی که سال کبیسه باشد و اسفند 29 روزه دستمزد ماهانه ۲۵,۶۶۹,۷۸۵ریال خواهد بود.

دقت کنید براساس ماده 63 قانون کار جمعه، روزهای تعطیل و روز کارگر جزو تعطیلات با مزد هستند و کارگر بدون کار کردن مستحق مزد و مزایا و بیمه است. این موارد توسط وزارت تعاون تعیین گردیده است.

حقوق اداره کار سال 1400 به صورت pdf

با کلیک بر روی لینک زیر میتوانید فایل پی دی اف جدول حقوق و دستمزد سال 1400 را دانلود نمایید.

جدول حقوق و دستمزد سال 1400

21 دیدگاه

 1. با عرض سلام و ادب…
  بنده پسری مجرد با ۲ سال سابقه کار و مدرک فوق لیسانس مرتبط، بتازگی تکنسین آزمایشگاه دامپزشکی شدم…حقوق من به صورت عادلانه با توجه به شرایط و تخصص و سابقه کارم چقدر است؟

 2. سلام و خسته نباشید…من مجرد هستم با ۲ سال سابقه کار مرتبط اخیرا در آزمایشگاه مشغول به کار شدم و با مجموع ۱۶۸ ساعت در ماه بدون بیمه کردن کارفرما، حقوق من در ماه چقدر باید باشد؟
  سپاس

 3. سلام
  حداکثر دستمزد برای لیست بیمه نفرات مشمول دریافت حداکثر حقوق در سال 1400 چقدر میباشد؟؟

 4. سلام من دو جا برای کار صحبت کردم هر دو گفتن حقوق وزارت کار میدن اما یکی شون ساعت کاریش هر روز 2 ساعت بیشتره
  میخواستم ببینم این 2 ساعت بیشتر توی حقوقش هم تاثیر میذاره و بیشتر میشه ؟

  • سلام ساعت کار اداره کار براساس قانون 176 ساعت هست که در طول 4 هفته پخش می شود
   ساعات کار روزانه به استثنای 5 شنبه ها 8 ساعت در طول روز هست
   اگر ساعات ماهانه بیش از این میزان باشه اضافه کار محسوب می شود

 5. سلام وقت بخیر من اپراتور سردخانه صنعتی هستم شیفت کاریم به صورت 12ساعت کار24 ساعت استراحت طبق اداره کار حقوق چقدر میشه؟؟؟

  • سلام بسته به ساعت کار شما در ماه دارد
   چند ساعت پر میشود
   اگر 176 ساعت پر بشه طبق قانون کار در غیر این صورت ساعتی یا …

 6. سلام و ادب – من جداول مختلفی را برای حداقل حقوق سال 1400 بررسی کردم- از 3900 و 4100 تا 4200 – (برای کاگر با داشتن دوتا بچه-) ولی معلوم نیست چرا اختلاف عدد وجود دارد – ممنونم

 7. با سلام من کارمند رسمی اپراتوری 115 هستم ما به صورت شیفت در گردش صبح وعصر وشب داریم وقانون ارتقا نداریم سوالم این است که روز های تعطیل رسمی وجمعه را که ناچار هستیم شیفت باشیم مثل روزهای عادی حساب میکنن وجمعه کاری یا تعطیلات حساب نمیکنند مادر این موضوع حق اعتراض داریم ؟

 8. سلام من یه جا تازه مشغول به کار شدم که باهاش صحبت حقوق شد گفت وزارت کاری حقوق میده نه گفت چقدره میخاستم ببینم وزرات کاری چقده تشکر

  • سلام اقای بابک
   براساس جدولی که در مقاله می بینید حقوق شما پس از کسر بیمه و … براساس داشتن اولاد یا نه متفاوت است و میزان حقوق افراد مجرد ۳۴,۴۶۱,۱۰۴ است

 9. سلام وقت بخیر من و کارفرمام توافق کردیم که 8 ساعت روزانه کار کنیم اما ما زودتر از 8 ساعت کارو تحویل میدادیم بر همین اساس کار 6 ساعته یا 5 ساعته جمع میشد بخاطر رعایت نکردن حداقل حقوق قصد شکایت دارم اما نمیدونم قراره حقوق 5 ساعت رو بهم بدن یا 8 ساعته؟

 10. سلام هر ساعت اضاف کاری الان چقد میفته؟ من تو یه شرکتی کار میکنم که ۲ شیفت ۱۲ ساعته هست پنج شنبه جمعه ها هم سرکاریم اینطوری بگم که اصلا چیزی به اسم تعطیلات ما نداریم

  • سلام هر ساعت اضافه کاری براساس تایم صبح عصر یا شب بودن در بالای مقاله ذکر شده

 11. سلام. اگر از یه شرکتی بیمه رد شه که اونجا کار نکنیم، با این احتساب که ما خودمون پول بیمه رو کامل بهشون میدیم. اون شرکت مشمول پرداخت حق سنوات میشه یا نه؟ و اگر شامل شه باید ماهانه رو حقوق پرداخت کنه؟

  • سلام خیر
   نه شامل سنوات نه بیمه یکاری و نه هیچ گونه مزایایی نخواهید بود
   صرفا سابقه بیمه برای شما رد خواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری علامتگذاری شده است *

ارسال نظر