عیدی سال 1400

عیدی سال 1400 یکی از مزایایی است که به هر کارگری یا کارمندی که براساس قوانین وزارت کار، کار میکند پرداخت می شود. عیدی هر سال در ماه های دی و اوایل بهمن معمولا اعلام می شود اما این مبلغ معمولا در پایان سال و با نزدیک شدن به فصل بهار پرداخت خواهد شد. قبلا در مورد حقوق اداره کار سال 1400 صحبت کرده بودیم ، اکنون به جزیئات عیدی آن خواهیم پرداخت. 

اگر شما جز افرادی هستید که در شرکت های خصوصی یا ادارات مشغول به کار هستید و حقوق خود را طبق قوانین اداره کار دریافت می کنید این مقاله مناسب شما است. در این مقاله قصد داریم درباره مبلغ عیدی سال 1400 صحبت کنیم و میزان حداقل و حداکثر آن و نحوه محاسبه عیدی را بیان خواهیم کرد. اخبار قطعی در دی ماه اعلام خواهد شد.

نکته مهم: مبلغ عیدی سال 1400 برای کارمندان دولت توسط هیات دولت بیان شده واین مبلغ پایه 1 میلیون و 500 هزار تومان مشخص شده است.

براساس این قانون کارفرمایان موظفند طبق قانون عیدی کارکنان خود را براساس تعداد ماه هایی که فعالیت داشته اند پرداخت کنند. حتی به کارکنانی که یک سال سابقه فعالیت در هر شرکتی را داشته اند. حداقل مبلغ عیدی سال 1400 دوبرابر پایه حقوق و حداکثر عیدی سه برابر میزان حقوق است.

نحوه محاسبه عیدی سال ۱۴۰۰

محاسبه عیدی 1400 طبق قانون اداره کار است و هر کارفرمایی موظف است طبق قانون اداره کار مبلغ عیدی را حتی برای کارمندانی که کمتراز یک سال در شرکت مورد نظر سابقه دارند بپردازد. مبلغ عیدی حداقل دو برابر پایه حقوق و حداکثر 3 برابر پایه حقوق کارمندان است.

محاسبه عیدی براساس سابقه فعالیت فرد در شرکت مورد نظر و قرارداد منعقد شده کمی بالا و پایین خواهد شد. در ادامه جزییات نحوه محاسبه عیدی را بیان خواهیم کرد.

افزایش به درصد افزایش به ریال عیدی سال 1400 عیدی سال 1399  
39% 14.901.360 53.109.900 38.208.540 حداقل عیدی سال 1400
39% 22.352.040 79.664.850 57.312.810 حداکثر عیدی سال 1400

 

حداقل عیدی سال ۱۴۰۰ چقدر است؟

محاسبه مبلغ عیدی 1400 براساس یک فرمول مشخص و محاسبه شده است و با جایگذاری اعداد به راحتی می توانید این مبلغ را برای سال های مختلف تخمین بزنید. سال هاست که بسیاری از شرکت ها برای محاسبه عیدی کارمندان خود از این فرمول استفاده می کنند و تا به امروز این فرمول تغییری نداشته است.

البته برخی شرکت ها ممکن است بخواهند مبلغ عیدی را با توجه به میل و توان خود کمی بالاتر یا پایین تربدهند.در این مقاله میزان حقوق را براساس این فرمول محاسبه خواهیم کرد.

طبق تصمیمات شورای عالی کار تمام شرکت هایی که زیر نظر قانون وزارت کار فعالیت دارند، باید به ازای یک سال کار حداقل معادل 60 روز آخرین دستمزد  و حداکثر 90 روز آخرین دستمزد عیدی پرداخت کند. بر اساس این بیانیه عیدی هیچ کارمندی کمتر از 60 روز دستمزد و بیشتر از 90 روز دستمزد نمی تواند باشد.

فرمول محاسبه حداقل عیدی سال 1400 چیست؟

حداقل عیدی سال 1400 مانند سال های دیگر براساس یک فرمول محاسبه می شود. در این فرمول مبلغ دستمزد روزانه را در عدد 60 ضرب کنید تا حداقل عیدی در سال 1400 را به دست آورید.

فرمول حداقل عیدی سال 1400

حداقل دستمزد روزانه برای سال 1400 عدد ۶۳,۶۸۰ تومان است  با جایگذاری در این رابطه به حداقل عیدی 1400 میرسیم.

حداکثر عیدی سال ۱۴۰۰ چقدر است؟

محاسبه حداکثر عیدی هم مانند محاسبه حداقل عیدی فرمول دارد. حداکثر عیدی سال 1400 معادل 90 روز حداقل دستمزد روزانه سال 1400 است. این حداکثر عیدی نباید از این مبلغ بالاتر باشد.

فرمول حداکثر عیدی سال 1400

با این اوصاف اگر مبلغ ۶۳,۶۸۰ تومان را که مبلغ دستمزد روزانه در سال ۹۹ است را در معادله زیر قرار دهیم، سقف عیدی سال ۱۴۰۰ به رقم 5.731.200 تومان خواهید رسید.

فرمول محاسبه عیدی کارگران و کارمندان دولت

محاسبه عیدی برای کارگران و کارمندان دولت براساس میزان حداقل و حداکثری است که در بالا هم به آن اشاره شد.

این اعداد برای کارمندانی است که حداقل یکسال در این شرکت سابقه فعالیت دارند.

میزان حداقل عیدی سال ۱۴۰۰ کارگران:

حداقل دستمزد روزانه  * عدد ۶۰

میزان حداکثر عیدی سال ۱۴۰۰ کارگران:

حداقل دستمزد روزانه * عدد ۹۰

دستمزد روزانه سال 1400: ۶۳۶ هزار و ۸۰۹ تومان

نکته: دستمزدی که یک کارگر یا کارمند دریافت می کند از حداقل پایین تر نخواهد بود و از حداکثر بالاتر نخواهد شد.

بر این اساس حداقل عیدی سال 1400 3 میلیون و 820 هزار و 854 و حداکثر عیدی سال 1400 5 میلیون و 731 هزار و 281 تومان خواهد بود.

طبق جدول محاسبه عیدی (ماه های ۳۰ روزه)، می‌توانید متوجه شوید که برای ۱ ماه تا ۱۱ ماه کار چقدر عیدی دریافت خواهید کرد. اما برای ۱۲ ماه کار، میزان عیدی‌بستگی به قراردادتان دارد که حداقل عیدی در آن قید شده است یا حداکثر عیدی!

مبلغ عیدی میزان کارکرد
۳۲۳,۶۲۴ عیدی یک ماه کارکرد
۶۴۷,۲۴۸ عیدی دو ماه کارکرد
۹۷۰,۸۷۲ عیدی سهماه کارکرد
۱,۲۹۴,۴۹۶ عیدی چهار ماه کارکرد
۱,۶۱۸,۱۲۱ عیدی پنج ماه کارکرد
۱,۹۴۱,۷۴۵ عیدی شش ماه کارکرد
۲,۲۵۴,۹۳۰ عیدی هفت ماه کارکرد
۲,۵۶۸,۱۱۴ عیدی هشت ماه کارکرد
۲,۸۸۱,۲۹۹ عیدی نه ماه کارکرد
۳,۱۹۴,۴۸۴ عیدی ده ماه کارکرد
۳,۵۰۷,۶۶۹ عیدی یازده ماه کارکرد

محاسبه عیدی برای سابقه کار کمتر از یک سال

محاسبه عیدی برای افراد با سابقه کار کمتر از یک سال با فرمول هایی که در بخش قبل اعلام کردیم متفاوت است. فرمول زیر روش محاسبه عیدی برای این افراد است.

عیدی هر ماه در سال ۱۴۰۰ = حقوق ماهیانه ضرب در ۲ نتیجه تقسیم بر ۱۲

در فرمول بالا مبلغ عیدی برای یک ماه این افراد محاسبه شده است. در صورتی که بخواهید عیدی فردی با 6 ماه کار را محاسبه کنید عدد به دست امده از فرمول بالا را در 6 ضرب کنید.

 

عیدی کارگران فصلی و روزمزدی چه قدر است؟

عیدی کارگران فصلی و روزمره با عیدی افرادی که قرارداد سالانه دارند متفاوت می شود که در این بخش می خواهیم به جزییات این فرمول اشاره کنیم.

محاسبه عیدی برای این افراد بر مبنای 60 روز و نسبت به روزهایی که کار کرده اند، محاسبه می شود. یعنی براساس میانگین و متوسط کارمزدی که در طول رزهای کاری در سال دریافت کردهاند میزان عیدی و پاداششان تعیین می شود.

محاسبه عیدی سال 1400 کارگران تامین اجتماعی

محاسبه عیدی کارگران تامین اجتماعی در سال 1400 همانند فرمول های بیان شده برای عیدی کارگران دیگر است و از رابطه حداقل دوبرابر و حداکثر سه برابر حقوق پایه تبعیت می کند.

محاسبه عیدی و پاداش برای کارگران پاره وقت

محاسبه عیدی و پاداش کارگرانی که به صورت پاره وقت مشغول به کار هستند طبق ماده 39 قانون کار، براساس ساعات کاری است که فعالیت داشته اند.

محاسبه عیدی و سنوات کارگران ساعتی

کارگران ساعتی معمولا حقوق ثابتی در ماه ندارند. محاسبه عیدی وسنوات برای کارگران ساعتی براساس میانگین حقوق 3 ماه آخر است. این کارگران حقوقشان در طول ماه متغیر است و میانگین حقوق ۳ ماه آخر برایشان مبنا قرار می گیرد.

مالیات بر عیدی و سنوات 1400 چه قدر است ؟

مالیات بر عیدی و سنوات هم تعلق می گیرد؟ این سوالی است که ممکن است برای بسیاری از حقوق بگیران مطرح شود. اما طبق قوانین مرتبط با پرداخت عیدی و سنوات افرادی که در پایان سال اینمبالغ رادریافت می کنند موظف به پرداخت بخشی از این مبالغ به عنوان مالیات هستند.

قانون معافیت مالیات عیدی در سال 1400 به این ترتیب است که اگر میزان عیدی کارگر یا کارمندی کمتر از 3 میلیون تومان باشد، مشمول مالیات نمی شود و معاف است.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری علامتگذاری شده است *

ارسال نظر