رد دفاتر قانونی

رد دفاتر قانونی چیست ؟ دلایل رد دفاتر قانونی چیست ؟ موارد رد دفتر قانونی کدامند ؟ اگر برای شما چنین سوالاتی پیش آماده با شرکت حسابداری بیلان مهر زنده رود همراه باشید. تا پاسخ آن ها را برای شما شرح دهیم. در ابتدا فرایند تحریر دفاتر صورت می پذیرد سپس این دفاتر به اداره امور مالیاتی تحویل میگردد که اگر شامل موارد زیر گردد این دفاتر رد میشود. شما میتوانید با مطالعه موارد زیر و دقت در تحریر دفاتر خود جلوی رد فاتر را بگیرید . رد دفترقانونی برای شما شامل جریمه نیز میگردد. ما این موارد را به 2 دسته کلی و جزئی تقسیم کردیم که در ادامه شرح خواهیم داد.

رد دفاتر قانونی چیست ؟

رد دفاتر قانونی مودیان مالیاتی به دلایل گوناگونی صورت می گیرد مثل: فک پلمپ دفاتر، مخدوش شدن محتویات، پاره شدن صفحات، محو شدن رویدادهای مالی، عدم رعایت تقدم و تاخر در ثبت رویدادهای مالی و غیره که در این گفتار به صورت جامع مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

دلایل رد دفاتر قانونی چیست ؟

این موارد شامل چندین دلیل مختلف میگردد. با مطالعه موارد زیر از بروز این مشکل در کار خود جلوگیری کنید.

رد دفاتر قانونی به خطار خارج شدن از پلمپ

اگردفاتر قانونی از پلمپ به هر دلیلی خارج شود، مصداق عدم پذیرش دفتر است.  ثبت رویدادهای مالی در آن دفتر ، حتی با شماره گذاری، بی فایده بوده است.

فقدان یک یا چند برگ دفاتر پلمپ شده

اگر شما یک دفتر قانونی پلمپ شده با تعداد برگ مشخصی را دریافت کرده باشید  و به هر دلیلی، ۱ یا چند برگ از این دفاتر قانونی پلمپ شده، کنده یا پاره شده باشد، باعث رد دفاتر قانونی می گردد.

عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی و پولی

عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی و پولی در شرکت باعث رد دفاتر قانونی می گیرد.

تقدم ثبت

عدم ثبت رویداد های مالی به تریتب وقوع  و عدم رعایت  تقدم و تاخر، انسجام دفاتر و بررسی و ممیزی آن را با مشکل روبرو میکند.

ثبت یک فعالیت در حاشیه

نمیتوان کل یا بخشی از یک فعالیت و رویداد مالی را در حاشیه دفاتر درج کرد. این کار خارج از استاندارد بوده و موجبات رد دفاتر را را به ارمغان می آورد.

 

دلایل رد دفاتر قانونی

 

 

رد دفاتر قانونی به خاطر ثبت رویداد مالی در میان سطور

در میان سطور در دفاتر قانونی پلمپ شده، نباید چیزی درج شود. همه چیز باید روی خطوط درج شود. اگر در زمان ثبت رویداد های مالی در دفترقانونی مودیان، تمام یا بخشی از یک فعالیت  در میان سطور کاغذ درج شود، مورد پذیرش اداره دارایی نخواهد بود.

تراشیده شدن دفاتر

اگر صفحات پلمپ شدن دفاتر قانونی به هر دلیلی توسط هر وسیله ای، خراش داده شود تا از مندرجات، سوء استفاده شود، طبق آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر دفاتر قانونی، مصداق عدم پذیرش دفاتر خواهد بود.

رد دفاتر قانونی به خاطر پاک کردن مندرجات دفاتر

اگر مشخص شود که بخشی از دفاتر به منظور سوء  استفاده مودی، پاک شده است، دفتر رد می شود.

حذف کردن رویدادهای مالی با وسایل شیمیایی

اگر مشخص شود که قسمتی از دفتر پلمپ شده توسط  وسایل شیمیایی،  پاک شده یا تغییر یافته است، این موضوع مصداق سوء استفاده در دفاتر قانونی بوده و موجبات رد آن را فراهم می کند.

محو کردن مندرجات دفاتر قانونی با جوهر

اگر مودی با جوهر یا نظایر آن به منظور سوء استفاده از دفاتر،مندرجات دفاتر را تغییر یا محو کند، این موضوع طبق ماده بیستم آیین نامه تنظیم دفاتر قانونی، مصداق رد دفتر خواهد بود.

بستانکاری حساب های بانکی

اگر حساب های بانکی مودی، بستانکار شود یا بستانکار شدن حساب  بانکی یا نقدی، ناشی از تقدم و تاخر ثبت حساب ها یا دریافت و پرداخت نباشد، موجب رد دفاتر قانونی مودیان مالیاتی خواهد شد. به این موضوع توجه کنید.

رد دفاتر قانونی به خاطر تاخیر تحریرات

اگر تحریر روزنامه و دفاتر مشاغل و دفتر کل پلمپ شده مودی، دارای تاخیری بیش از حد مجاز مقرر در آیین نامه باشد، موجبات رد دفاتر قانونی مودیان را فراهم میکند.

استفاده از دفاتر نانویس سال های قبل

استفاده از دفتر خالی و استفاده نشده سال مالیاتی قبل یا سال های مالیاتی پیشین که مشخصات آن طبق ماده ۱۷  آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر دفاتر،‌ به حوزه مالیاتی اعلام نشده باشد،‌ مصداق رد دفاتر خواهد بود. مودی بایستی در صورتی که از دفاتر ثبت و پلمپ شده خالی و سفید سال یا سال های قبل استفاده می کند، بایستی ظرف ۳۰  روز از تاریخ شروع سال مالیاتی جدید، مراتب را با ذکر مشخصات دفاتر مزبور، به حوزه مالیاتی مربوطه  اعلام کند تا مشکی از نظر پذیر  دفاتر ایجاد نشود.

رد دفاتر قانونی به خاطر عدم ثبت خلاصه عملیات شعب

اگر خلاصه عملیات  شعبه یا شعبه های یک مودی در نقاط مختلف،‌ در دفاتر مرکز ثبت نشود، مصداق رد دفاتر مالیاتی خواهد بود. موسساتی که دارای شعبه  هستند، بایستی با توجه به روش های حسابداری خود، خلاصه عملیات  شعبه را در صورتی که دارای دفاتر  پلمپ شده باشند، سالی  یک  بار یا ماه به ماه در دفاتر موسسه ثبت کنند.  طبق ماده  ۱۴ آیین نامه تحریر روزنامه و دفتر مشاغل، این موضوع الزامی است.

عدم ارائه روش کار با اتوماسیون حسابداری

اگر دستورالعمل کار با اتوماسیون حسابداری مودی، تحویل کارشناسان و ممیزان سازمان امور مالیاتی قرار نگیرد و مودی از سیستم های مکانیکی یا الکترونیکی استفاده کرده باشد، موجبات عدم پذیرش دفاتر را فراهم می کند. همچنین اگر اشتباه حساب حاصل در ثبت عملیات دیده شود و نسبت به اصلاح آن طبق تبصره ماده ۱۰ آیین نامه اقدام نشده باشد، موجب رد دفاتر قانونی می شود.

 

موارد رد دفاتر قانونی

 

 

موارد رد دفاتر قانونی بر اساس آیین نامه جدید چیست ؟

 • موارد رد دفاتر و تعلق جرائم  بر اساس آیین نامه جدید تحریر دفاتر به شرح زیر می باشد .

 • عدم ثبت یا فاقد یک یا چند برگ بودن دفاتر ارائه شده

 • عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز.

 • تاخیر تحریر دفتر روزنامه بیش از ۱۵ روز که باعث رد دفاتر قانونی میگردد.

 • عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات آیین نامه اجرایی

 • در مواردی که دفاتر مزبور به ادعای مؤدی از دسترس وی خارج شده باشد و غیر اختیاری بودن موضوع مورد تایید بالاترین مسئول اداره امور مالیاتی ذیربط قرار نگیرد.

 • عدم تطبیق مندرجات دفاتر قانونی با اطلاعات موجود در سیستم های ماشینی ( مکانیزه- الکترونیکی)، در مورد اشخاصی که از سیستم های مذکور استفاده می نمایند.

 • جای سفید گذاشتن بیش از حد در دفتر روزنامه.

 • عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت شده اعم از تحریر شده و نانویس.

 • تغییر نرم افزار حسابداری مورد استفاده در طی سال مالیاتی بدون اطلاع قبلی اداره امور مالیاتی ذیربط.

 • تغییر روش نگهداری دفاتر، اسناد حسابداری از ماشینی ( مکانیزه- الکترونیکی) به دستی و بالعکس طی سال مالیاتی یا دوره مالی.

 • تحریر دفاع به غیر از پول رایج کشور و زبان فارسی.

 • حذف برخی از عملیات در دفاتر الکترونیکی.

 • در مورد بند ۸ این ماده چنانچه سفید ماندن برای ثبت تراز افتتاحی باشد موجب رد دفاتر قانونی نخواهد بود و همچنین سفید ماندن ذیل صفحات دفتر در آخر هر روز یا هر هفته یا هر ماه به شرطی که اسناد دارای شماره ردیف بوده و قسمت سفید مانده با خط بسته شود، به اعتبار دفتر خللی وارد نمی آورد.

جریمه رد دفاتر قانونی چه قدر است ؟

عدم ارائه دفاتر روزنامه و دفتر کل باعث جریمه ۲۰ درصدی مالیات دهنده می گردد و در صورتیکه که دفاتر را ارائه دهند ولی دفاتر رد گردد معادل ۱۰ درصد جریمه خواهند شد.

3 دیدگاه

 1. باعرض سلام و وقت بخیر، عذرخواهی میکنم درصورتی که باتوجه به شکل ماهوی اظهارنامه که ستونی بنام هزینه های مربوط به درامد معاف وجود دارد ( تسهیم هزینه مربوط به درامد های معاف) هزینه های مربوطه را در انجا نوشته و از درامد معاف کسر کرده بدین معنی که مبلغ درج شده در اظهارنامه مبلغی کمتر از مبلغ درج شده در دفاتر و سیستم مالی باشد یعنی اینکه ( y مبلغ درامد معاف درج شده در اظهارنامه و x مبلغ هزینه مربوط به ان درامد و درج شده در اظهارنامه که جمع x , y میشود z مبلغ درامد معاف که در سیستم و دفاتر شناسایی شده است) ایا این مورد باعث رد دفاتر و جریمه غ ق ب خواهد بود؟ امیدوارم تونسته باشم حق مطلب و ادا کرده و درست توضیح داده باشم.

 2. سلام
  طبق قانون مالیات های مستقیم ماده 193 اصلاح گردیده و جریمه 10درصد رد دفاتر حذف شده است

 3. سلام بسیار عالی و روان.دستتون درد نکنه.من یه سوال دیگه دارم که راهنمایی کنید ممنون میشم–بخاطر اینکه شرکتهایی که تا بحال باهاشون کار کردم بزرگ بودن هیچ وقت نتونستم روی مبحث تهیه صورتهای مالی و تهیه بودجه اشراف کامل پیدا کنم ممنون میشم راهنمایی بفرمایید چه باید بکنم

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری علامتگذاری شده است *

ارسال نظر