مشاهده همه 2 نتیجه

کتاب قانون رفاه و تامین اجتماعی و بیمه بیکاریOut of stock

جامع ترین کتاب قانون رفاه، تامین اجتماعی و بیمه بیکاری

170,000 تومان

کتاب جامع ترین کتاب قانون کار و مقاوله های بین المللی کار جهت استفاده کارشناسان رسمی دادگستری در حوزه قانون رفاه و تامین اجتماعی و بیمه بیکاری و حسابداریان، مدیران مالی، مشاوران مالی، کارشناسان و ماموران هیات های حل اختلاف و وکلا و محققان براساس آخرین دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط و بودجه سنواتی کشور و احکام دائمی قانون توسعه تهیه و تدوین گردیده است. 

شامل 20 قانون و مقررات حامیتی در حوزه بیمه  و بیمه بیکاری است.

جامع ترین کتاب قانون کار و مقاوله های بین المللی کار

185,000 تومان

کتاب جامع ترین کتاب قانون کار و مقاوله های بین المللی کار جهت استفاده کارشناسان رسمی دادگستری در حوزه قانون رفاه و تامین اجتماعی و بیمه بیکاری و حسابداریان، مدیران مالی، مشاوران مالی، کارشناسان و ماموران هیات های حل اختلاف و وکلا و محققان براساس آخرین دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط و بودجه سنواتی کشور و احکام دائمی قانون توسعه تهیه و تدوین گردیده است.