حق بیمه سال 1400

بیمه تامین اجتماعی سال 1400 یکی از حقوقی است که مانند سال های پیش برای قشر کارگر در نظر گرفته شده است. هر سال تعیین دقیق مبلغ حقوق آن سال و ب دنبال آن تعیین مبلغ حق بیمه کارگران و میزان حق بیمه کارفرمایان یکی از مباحثی است که بسیار مهم و کلیدی است. قبل از این در مقاله ای حقوق سال ۱۴۰۰ را شرح داده ایم و اکنون میخاهیم بیمه را به طور کامل شرح دهیم.

حق بیمه برای تمام مشاغل از کارگران ساختمانی، کارگران بخش تولیدی، کارمندان شاغل در بخش های خصوصی و کارگران تامین اجتماعی و …به صورت یکسان است. یعنی پس از تعیین حقوق سال 1400، میزان 30 درصد از حقوق کارگر به عنوان حق بیمه پرداخت می شود. از این میزان سهم کارفرما 23 درصد و حق کارگر 7 درصد می باشد.

نکته در صورتی که بیمه بیکاری به شما تعلق نگیرد 3 درصد از حق بیمه نباید از حقوق شما کسر شود یعنی تنها 27 درصد از حقوق شما کسر خواهد شد.

با توجه به قوانین اداره کار تمامی کارگران و کارمندانی که براساس قوانین کار فعالیت می کنند باید تحت پوشش بیمه قرار بگیرند. اما این بیمه برای هر کارگر به صورت محاسبه می شود> جدول بیمه سال 1400 چیست؟ در صورتی که فردی مایل به پرداخت بیمه خویش فرما باشد چه مبلغی را باید بپردازند وسوالاتی نظیر این موارد که تا پایان مقاله پاسخگو آن خواهیم بود.

بیمه تامین اجتماعی سال 1400 شامل چه کسانی میشود؟

سازمان بیمه تامین اجتماعی قدیمی ترین سازمان بیمه گر عمومی و غیر دولتی است. این سازمان که از گذشته تاکنون در ایران فعالیت دارد وظیفه پوشش اجباری کارگران، حقوق بگیران و پوشش اختیاری مشاغل آزاد را به عهده دارد.

سازمان تامین اجتماعی شامل دو نوع بیمه است که یکی اجباری و دیگری اختیاری است. بیمه اجباری شامل کارفرما و کارگر و بیمه اختیاری خویش فرما نام دارد که مشمول افرادی است که بیمه اجباری ندارند، کارفرمایی ندارند برای خود کار میکنند و می خواهند خود را بیمه کنند.

در صورتی که تا پایان مقاله به جواب سوالات خود نرسیدید، حتما سوال خود را در بخش کامنت ها ارسال کنید تا کارشناسان ما درشرکت حسابداری بیلان مهر زنده رود پاسخگوی شما باشند.

خدمات بیمه تامین اجتماعی

  • مستمری بازنشستگی
  • مستمری از کار افتادگی
  • مستمری بازماندگان
  • مقرری بیمه بیکاری
  • غرامت دستمزد ایام بیماری
  • غرامت دستمزد ایام بارداری
  • پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی
  • کمک هزینه ازدواج
  • کمک هزینه کفن و دفن

 جدول حق بیمه کارگری سال ۱۴۰۰

امسال نیز مانند سال های گذشته با اعلام حقوق اداره کار 1400 و حداقل حقوق کارگران، نرخ بیمه تامین اجتماعی هم مشخص شد. سی درصد از حقوقر کارگری به عنوان حق بیمه در نظر گرفته می شود با این اوصاف محاسبه نرخ بیمه تامین اجتماعی در سال 1400 کاری ساده خواهد بود. اما سوال دیگر این است که چند درصد از این میزان سهم کارگر و چه میزان سهم کارفرما خواهد بود؟

طبق قانون تامین اجتماعی از این 30 درصد 23 درصد سهم کارفرما و 7 درصد سهم کارگر خواهد بود که از حقوق دریافتی کسر خواهد شد.باواریز این مبلغ به حساب تامین اجتماعی کارگر مورد نظر هم شامل بیمه درمانی خواهد شد و سابقه کار و حقوق بازنشستگی را خواهد داشت.

  شش ماه اول شش ماه دوم
دستمزد روانه سال 1400 885, 165 885, 165
تعداد روزهای ماه 31 30
جمع دستمزد ماهانه 27،440،115 26،554،950
مزایای ماهانه بن کارگری 6،000،000 6،000،000
حق مسکن 4،500،000 4،500،000
جمع دستمزد و مزایای مشمول 37،940،115 37،054،950
سهم کارفرما (23 درصد) 8،726،227 8،522،639
سهم کارگر (7 درصد) 2،655،808 2،593،846
مجموع حق بیمه 11،382،035 11،116،485

جرائم دیرکرد ارائه لیست و پرداخت

جریمه دیرکرد ارائه لیست بیمه

هر کارفرمایی موظف است لیست بیمه هر ماه را برای بیمه کارگان تحت پوشش خود، تا حداکثر آخرین روز ماه بعد تنظیم و پرداخت کند. در صورت عدم ارائه لیست در موعد مقرر شده کارفرما شامل 10 درصد جریمه دیرکرد خواهد شد. فرض کنید قرار باشد لیست بیمه فروردین ماه 1400 رد شود. کارفرما از 1/02/1400 تا 31/02/1400 فرصت دراد و در صورتی که در این زمان لیست بیمه را پرداخت نکند مشمول جریمه 10 درصد خواهد شد.

جریمه دیرکرد پرداخت لیست بیمه

جریمه دبرکرد پرداخت لیست بیمه در موعد مقرر شامل 2 درصد است، یعنی اگر لیست بیمه در موعدی که برای هر ماه مقرر شده است پرداخت نشود کافرما موظف به پرداخت جریمه 2 درصد خواهد بود. حق بیمه برای شش ماه اول سال: ضرب دستمزد روزانه * تعداد روزها * درصد بیمه با توجه به متفاوت بودن تعداد روزهای ماه در نیمه اول سال و نیمه دوم سال تعداد روزها در نیمه اول و دوم متفاوت خواهد بود. حق بیمه برای شش ماه دوم سال: حق بیمه در ۵ ماه نخست شش ماهه دوم سال ۳۰ روزه و در اسفند ماه ۲۹ روزه محاسبه می‌شود.  

مبلغ بیمه کارگران ساختمانی سال 1400

بیمه کارگران ساختمانی شاید در نگاه اول غیرممکن به نظر برسد. چرا که این قشر زمان های کاری و مدت محدودی را به عنوان کارگر ساختمانی فعالیت می کنند و ممکن است برخی کارفرمایان با این بهانه از بیمه ردن این قشر سر باز بزنند. این در حالی است که بیمه حقوق اولیه هر کارگر ساختمانی محسوب می شود. بیمه تامین اجتماعی سال 1400 برای کارگران ساختمانی مشابه جدول بالا محاسبه می شود. اما باید دقت کنید جدول بالا براساس حداقل حقوق و دستمزد تعیین شده است. اگر میزان حقوق یک کارگر بیشتر از حداقل مقداره تعیین شده باشد، میزان بیمه آن نیز متفاوت خواهد بود.  

مبلغ بیمه کارگران نانوایی 1400 چه قدر است؟

کارگران نانوایی یکی از مشاغلی هستندکه براساس قوانین از پرداخت حق بیمه معاف هستند. معافیت برای نانوایان به این صورت ات که کارفرما از پرداخت حق بیمه معاف شده استف فقط کارگران باید 7 درضد حق بیمه خود را پرداخت کنند. این 7 درصد از حقوق بیمه شدگان کسر می شود و کارفرما ان را به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می کند.  

حق بیمه سال 1400 برای مشاغل آزاد

در بیمه اختیاری فرد حق بیمه خویش فرما را براساس جدول زیر پرداخت می کند. متقاضین حق بیمه اختیاری 27درصد دستمزد و حقوق سالانه خود را پرداخت میکنند در این شرایط طبق ماده 28 دولت موظف است 3 درصد از حق بیمه را پرداخت کند مبلغ بیمه مشاغل آزاد و بیمه اختیاری با توجه به حقوق مندرج در قرارداد شما در سال 1400 محاسبه می شود. میزان حداقل پرداختی بیمه (حداقل دستمزد) برای این نوع بیمه به شرح زیر است:

نوع مشاغل درصد حق بیمه درصد بیمه شده درصد دولت مبلغ برای ماه 30 روزه مبلغ برای ماه 31 روزه
مشاغل آزاد 14 درصد 12 2 3,186,594 ریال 3,292,814 ریال
مشاغل آزاد 16 درصد 14 2 3,717,693 3,841,616
مشاغل آزاد 20 درصد 18 2 4,779,891 4,939,221
بیمه اختیاری 30 درصد 27 3 8,603,804 8,890,597

 

مبلغ حق بیمه تامین اجتماعی سال 1400 برای رانندگان

حق بیمه رانندگان در دوحالت با کمکدولت و دون کمک دولت در جدول زیر قرار داده شده است. در صورتی که بدون کمک دوات و به صورت خودفرما قصد پرداخت حق بیمه دارند به شرحی است که در جدول زیر اورده شده است جدول اول حق بیمه با کمک دولت و جدول دوم حق بیمه بدون کمک دولت است.

حق بیمه رانندگان با کمک دولت  
رانندگان درون شهری 407،619
رانندگان برون شهری سبک 443،610
رانندگان برون شهری سنگین 556،605
حق بیمه رانندگان بدون کمک دولت  
رانندگان درون شهری 815،238
رانندگان برون شهری سبک 887،220
رانندگان برون شهری سنگین 1،113،210

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری علامتگذاری شده است *

ارسال نظر