خرید بلیط برای شرکت در وبینار (آنلاین)

 

دقت کنید که پس از پرداخت هزینه ، بر اساس کد ملی و شماره تلفن شما ، اکانتی به نام شما ساخته میشود که در روز برگذاری وبینار میتوانید با مراجعه به صفحه مشاهده وبینار، با وارد کردن نام کاربردی و رمز عبور خود ، به تماشای وبینار بپردازید.