صورت های مالی جدید بالاخره توسط سازمان حسابرسی با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر شد. میخواهییم راجب به آن صحبت کنیم. زیرا در بحث گزارشگری مساله با اهمیتی است. در انتها نیز فایل کامل آن را در اختیار شما میگذاریم تا دانلود کنید.  اکثر مالی چی های عزیز میدونن که فرمت صورت های مالی اساسی چه قدر تاثیر گذار است و چهار چوب و استانداردی را تییعن میکند که بر اساس آن گزارشگری به صاحبان سرمایه و سرمایه داران می‌بایست انجام شود. سازمان حسابرسی با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ 99/10/23 نسخه جدید را منتشر کردند. تفاوت این فرمت با فرمت قبلی در این است که محتوا و مفاد استاندارد حسابداری شماره 35 ( مالیات بر دارمد ) وارد این فرمت شده است.

دانلود فایل صورت های مالی نمونه جدید pdf و  word

برا دانلود فایل صورت های مالی نمونه فرمت جدید کلیک کنید.

 

صورت‌های مالی نمونه بر اساس استانداردهای حسابداری ایران

با توجه به تغییرات بعمل آمده در استانداردهای حسابداری و در جهت بهبود افشای اطلاعات در صورت‌های مالی شرکت‌های تولیدی، سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود و به منظور تامین نیازهای اطلاعاتی سرمایه‌گذاران و سایر ذینفعان، صورت‌های مالی نمونه برای شرکت‌های تولیدی را با همکاری کمیته فنی سازمان حسابرسی و برخی اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران بازنگری نموده و سعی شده است که صورت‌های مالی مذکور حاوی اطلاعات لازم برای کلیه ذینفعان باشد. در این خصوص، توجه استفاده‌کنندگان محترم را به نکات زیر جلب می‌کند:

  • این صورت‌های مالی نمونه در برگیرنده حداقل الزامات ارائه و افشا توسط شرکت‌ها است و در صورتی‌که سازمان بورس و اوراق بهادار، الزامات بیشتری برای ارائه و افشا در صورت‌های مالی اعلام کند، شرکت‌ها مکلف به ارائه اطلاعات مورد نیاز هستند.
  • در تهیه این صورت‌های مالی نمونه، بر افشاى مناسب و کافى اطلاعات تحت شرایط عمومى و کلى، تاکید و از پرداختن به اطلاعات مرتبط با شرایط خاص، خوددارى شده است. به بیان دیگر، ملاک درج اقلام در صورت‌هاى مالى اساسى نمونه و یادداشت‌هاى توضیحى آن، غالبا عمومیت و اهمیت اقلام بوده است. از این رو، در موارد بااهمیت، اقلام باید جداگانه گزارش شود و در خصوص سایر موارد مستلزم افشا، نیز باید حسب مورد و ضرورت از استانداردهاى حسابدارى مربوط، پیروى شود.
  • در برخی شرکت‌ها ممکن است سرفصل‌هایی وجود داشته باشد که در این مجموعه پیش‌بینی نگردیده است. در چنین شرایطی، سرفصل‌های مذکور باید حسب مورد در جای مناسب خود به این مجموعه اضافه شود.
  • استفاده از عنوان «سایر» در یادداشت‌های توضیحی نباید منجر به عدم افشای اطلاعات بااهمیت شود.
  • ارائه منصفانه شرکت را ملزم می‌کند، در مواردی که رعایت الزامات خاصی از استانداردهای حسابداری برای بهبود درک استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی از تاثیر معاملات خاص، سایر رویدادها و شرایط، بر وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت کافی نباشد، اطلاعات بیشتری را افشا کند.
  • زمانی که مدیریت در ارزیابی‌های خود،‌ از عدم ‌اطمینان بااهمیت در ارتباط با رویدادها و شرایطی آگاه است که ممکن است نسبت به توانایی تداوم فعالیت شرکت، تردید عمده ایجاد کند،‌ شرکت باید این عدم‌ اطمینان را افشا کند.
  • شرکت باید هر طبقه بااهمیت از اقلام مشابه را به طور جداگانه ارائه کند. شرکت باید اقلامی را که ماهیت یا کارکرد مشابه ندارند، به طور جداگانه ارائه کند مگر آنکه این اقلام بی‌اهمیت باشند. شرکت نباید با پنهان کردن اطلاعات بااهمیت در میان اطلاعات بی‌اهمیت یا با تجمیع اقلام بااهمیتی که ماهیت و کارکرد متفاوت دارند، از قابلیت درک صورت‌های مالی بکاهد. چرا که، ارائه اطلاعات تفصیلی کم‌اهمیت، زمینه نادیده گرفتن اطلاعات بااهمیت را فراهم می‌کند.
  • مهم‌ترین تغییر نسبت به نسخه قبلی صورت‌های مالی نمونه ابلاغ شده در تاریخ 05/05/1398، بکارگیری استاندارد حسابداری 35 با عنوان «مالیات بر درآمد» (لازم‌الاجرا برای صورت‌های مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 01/01/1399 و بعد از آن شروع می‌شود.) و ارایه دارایی مالیات انتقالی و بدهی مالیات انتقالی در صورت وضعیت مالی و یادداشت‌های توضیحی مربوط، است.

 

 

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی شرکت نمونه (سهامی عام) مربوط به سال مالی منتهی به 29 اسفند 2×13 تقدیم می‌شود. اجزای تشکیل‌دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

 

شماره صفحه
·    صورت سود و زیان 2
·    صورت سود و زیان جامع 3
·    صورت وضعیت مالی 4-5
·    صورت تغییرات در حقوق مالکانه 6-7
·    صورت جریان‌های نقدی 8-9
·    یادداشت‌های توضیحی 10-64

 

صورت‌های مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ../ ../ 3×13 به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

 

اعضای هیات مدیره نام نماینده اشخاص حقوقی سمت امضا
………. ………. رییس هیات مدیره ……….
………. ………. نایب رییس هیات مدیره ……….
………. ………. عضو هیات مدیره و مدیر عامل ……….
………. ………. عضو هیات مدیره و مدیر فروش ……….
………. ………. عضو هیات مدیره ……….
………. ………. ………………….. ……….

 

  یادداشت سال 2×13 (تجدید ارائه ‏شده)

سال 1×13

  میلیون ریال میلیون ریال
عملیات در حال تداوم  
درآمدهای عملیاتی 5 ………. ……….
بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی 7 (……….) (……….)
سود ناخالص ………. ……….
هزینه‏هاى فروش، ادارى و عمومى 8 (……….) (……….)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها[1] 9 (……….)
سایر درآمدها 10 ………. ……….
سایر هزینه‌ها 11 (……….) (……….)
سود عملیاتى ………. ……….
هزینه‏هاى مالى 12 (……….) (……….)
سایر درآمدها و هزینه‏هاى غیرعملیاتى 13 ………. ……….
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات ………. ……….
هزینه مالیات بر درآمد 37-7 (……….) (……….)
سود خالص عملیات در حال تداوم ………. ……….
عملیات متوقف شده
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده 14 ………. (……….)
سود خالص ………. ……….
سود پایه هر سهم
عملیاتی – ریال ………. ……….
غیرعملیاتی – ریال ………. ……….
ناشی از عملیات در حال تداوم – ریال ………. ……….
ناشی از عملیات متوقف شده – ریال ………. (……….)
سود پایه هر سهم – ریال 15 ………. ……….

 

 

 

 

 

یادداشت سال 2×13 (تجدید ارائه شده)

سال 1×13

    میلیون ریال میلیون ریال
سود خالص[2] ………. ……….
سایر اقلام سود و زیان جامع      
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود 16 ……….
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 32 (……….) ……….
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع 37 (……….) (……….)
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات ………. ……….
سود جامع سال   ………. ……….

 

 

 

 

 

یادداشت 29/12/2×13 (تجدید ارائه ‌شده)

29/12/1×13

(تجدید ارائه ‌شده)

01/01/1×13[3]

  میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال
دارایی‌ها      
دارایی‌های غیرجاری
دارایی‌های ثابت مشهود 16 ………. ………. ……….
سرمایه‌گذاری در املاک 17 ………. ………. ……….
دارایی‌های نامشهود 18 ………. ………. ……….
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت 19 ………. ………. ……….
دریافتنی‌های بلندمدت 20 ………. ………. ……….
دارایی مالیات انتقالی 37 ………. ……….
سایر دارایی‌ها 21 ………. ………. ……….
جمع دارایی‌های غیرجاری   ………. ………. ……….
دارایی‌های جاری      
پیش‌پرداخت‌ها 22 ………. ………. ……….
موجودی مواد و کالا 23 ………. ………. ……….
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها 20 ………. ………. ……….
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت 24 ………. ………. ……….
موجودی نقد 25 ………. ………. ……….
………. ………. ……….
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش 26 ……….
جمع دارایی‌های جاری   ………. ………. ……….
جمع دارایی‌ها   ………. ………. ……….
حقوق مالکانه و بدهی‌ها        
حقوق مالکانه        
سرمایه 27 ………. ………. ……….
افزایش سرمایه در جریان 28 ………. ……….
صرف سهام 29 ………. ………. ……….
صرف سهام خزانه ………. ……….
اندوخته قانونی 30 ………. ………. ……….
سایر اندوخته‌ها 31 ………. ………. ……….
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها   ………. ………. ……….
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 32 ………. ………. ……….
سود انباشته ………. ………. ……….
سهام خزانه 33 (……….) (……….) (……….)
جمع حقوق مالکانه   ………. ………. ……….
بدهی‌ها        
بدهی‌های غیرجاری        
پرداختنی‌های بلندمدت 34 ………. ………. ……….
تسهیلات مالی بلندمدت 35 ………. ………. ……….
بدهی‌ مالیات انتقالی 37 ……….
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 36 ………. ………. ……….
جمع بدهی‌های غیرجاری   ………. ………. ……….
بدهی‌های جاری        
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها 34 ………. ………. ……….
مالیات پرداختنی 37 ………. ………. ……….
سود سهام پرداختنی 38 ………. ………. ……….
تسهیلات مالی 35 ………. ………. ……….
ذخایر 39 ………. ………. ……….
پیش‌دریافت‌ها 40 ………. ………. ……….
………. ………. ……….
بدهی‌های ‌مرتبط ‌با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌‌شده برای ‌فروش 26 ……….
جمع بدهی‌های جاری   ………. ………. ……….
جمع بدهی‌ها   ………. ………. ……….
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها   ………. ………. ……….

 

 

 

 

جمع کل سهام خزانه سود انباشته تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها سایر اندوخته‌ها اندوخته قانونی صرف سهام خزانه صرف سهام افزایش سرمایه در جریان سرمایه
میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال
………. (……….) ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. مانده در 01/01/1×13
(……….) (……….) اصلاح اشتباهات (یادداشت 41)
………. ………. تغییر در رویه‌های حسابداری (یادداشت 41)
………. (……….) ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. مانده تجدید ارائه شده در 01/01/1×13
                      تغییرات حقوق مالکانه در سال 1×13
………. ………. سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال 1×13
(……….) (……….) اصلاح اشتباهات (یادداشت 41)
………. ………. تغییر در رویه‌های حسابداری (یادداشت 41)
………. ………. سود خالص تجدید ارائه شده سال 1×13
………. ………. ………. سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
………. ………. ………. ………. سود جامع سال 1×13
(……….) (……….) سود سهام مصوب
………. (……….) ………. ………. افزایش سرمایه
………. ………. افزایش سرمایه در جریان
(……….) (……….) خرید سهام خزانه
………. ………. فروش سهام خزانه
(……….) (……….) سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
………. (……….) (……….) (……….) انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود انباشته
(……….) ………. تخصیص به اندوخته قانونی
(……….) ………. تخصیص به سایر اندوخته‌ها
………. (……….) ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. مانده تجدید ارائه شده در 29/12/1×13
   
   
   
   
  تغییرات حقوق مالکانه در سال 2×13
………. ………. سود خالص سال 2×13
………. ………. ………. سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
………. ………. ………. ………. سود جامع سال 2×13
(……….) (……….) سود سهام مصوب
………. (……….) ………. ………. افزایش سرمایه
………. ………. افزایش سرمایه در جریان
(……….) (……….) خرید سهام خزانه
………. ………. فروش سهام خزانه
………. ………. سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
………. (……….) (……….) (……….) انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود انباشته
(……….) ………. تخصیص به اندوخته قانونی
(……….) ………. تخصیص به سایر اندوخته‌ها
…….. (……..) …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. مانده در 29/12/2×13

 

 

 

 

  یادداشت سال 2×13 (تجدید ارائه شده)

سال 1×13

میلیون ریال میلیون ریال
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی      
نقد حاصل از عملیات 42 ………. ……….
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد (……….) (……….)
جریان ‌خالص ‌ورود‌ (خروج) ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتی ………. ……….
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری  
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود ………. ……….
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود (……….) (……….)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش ………. ……….
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود ………. ……….
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود (……….) (……….)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ………. ……….
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت (……….) (……….)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک ………. ……….
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌ در املاک (……….) (……….)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت ………. ……….
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت (……….) (……….)
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران (……….) (……….)
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران ………. ……….
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران ………. ……….
دریافت‌های نقدی حاصل از سود‌ سهام ………. ……….
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها ………. ……….
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری ………. (……….)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی ………. (……….)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی  
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه ………. ……….
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام ……….
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه ………. ……….
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه (……….) (……….)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات ………. ……….
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات (……….) (……….)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات (……….) (……….)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت ………. ……….
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت (……….) (……….)
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت (……….) (……….)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین ………. ……….
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین (……….) (……….)
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین (……….) (……….)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای (……….) (……….)
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای (……….) (……….)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام (……….) (……….)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی ………. (……….)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد ………. (……….)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال ………. ……….
تاثیر تغییرات نرخ ارز ………. ……….
مانده موجودی نقد در پایان سال ………. ……….
معاملات غیرنقدی 43 ………. ……….

 

 

 

 

1- تاریخچه و فعالیت

1-1- تاریخچه

شرکت نمونه (سهامی عام) به شناسه ملی ….. در تاریخ ….. به صورت شرکت سهامى خاص تاسیس شد و طى شماره ….. مورخ ….. در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتى ….. (محل ثبت) به ثبت رسید و متعاقبا از تاریخ …..، شروع به بهره‌برداری نموده است. شرکت در تاریخ ….. به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ….. به شرکت سهامى عام تبدیل و در تاریخ ….. در ….. [بورس اوراق ‌بهادار تهران/فرابورس ایران] پذیرفته شده است. در حال حاضر، شرکت نمونه جزو شرکت‌های فرعى شرکت ….. است و شرکت نهایى گروه، شرکت ….. است. نشانی مرکز اصلى شرکت ….. و محل فعالیت اصلی آن در شهر ….. واقع است.

[تغییر نام شرکت یا سایر شناسه‌های هویت، نسبت به دوره قبل، باید افشا شود.]

 

1-2- فعالیت اصلى

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ….. اساسنامه، ….. است. فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش ….. بوده است.

 

1-3- تعداد کارکنان

میانگین ماهانه تعداد کارکنان در استخدام و نیز تعداد کارکنان شرکت‌های خدماتی که بخشی از امور خدماتی شرکت را به عهده دارند، طى سال به شرح زیر بوده است:

 

  2×13 1×13
  نفر نفر
کارکنان رسمی ….. …..
کارکنان قراردادی ….. …..
….. …..
کارکنان شرکت‌های خدماتی ….. …..
….. …..

 

2- استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده

2-1- آثار بااهمیت ناشی از بکارگیری استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده که در سال جاری لازم­الاجرا هستند، به شرح ذیل است[4]:

2-1-1- استاندارد حسابداری 35 با عنوان «مالیات بر درآمد»

……….

2-2- آثار بااهمیت ناشی از اجرای استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده مصوب که هنوز لازم‌الاجرا نیستند، به شرح ذیل است[5]:

2-2-1- استاندارد حسابداری ……

……….

2-2-2- استاندارد حسابداری ……

……….

 

3- اهم رویه‌های حسابداری[6]

3-1- مبانی اندازه‌گیری استفاده شده در تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد زیر از ارزش‌های جاری استفاده شده است:

1- سرمایه‌گذاری‌های جاری سریع‌المعامله طبق روش ارزش بازار (یادداشت 24)

2- ماشین‌آلات و تجهیزات بر مبنای روش تجدید ارزیابی (یادداشت 2-16)

 

3-2- درآمد عملیاتی

درآمد عملیاتی به ارزش منصفانه مابه‌ازای دریافتی یا دریافتنی و به کسر مبالغ براوردی از بابت برگشت از فروش و تخفیفات اندازه‌گیری می‌شود.

3-2-1- درآمد عملیاتی حاصل از فروش کالا در زمان تحویل کالا به مشتری شناسایی می‌شود[7].

3-2-2- درآمد ارائه خدمات، در زمان ارائه خدمات، شناسایی می‌شود.

 

3-3- گزارشگری بر حسب قسمت‌های مختلف

3-3-1- قسمت‌هاى شرکت در صورتى به عنوان قسمت قابل گزارش مشخص می‌شود که اکثر درآمد عملیاتى آنها از فروش به مشتریان برون‌سازمانى عاید شود و درآمد عملیاتى حاصل از فروش به مشتریان برون‌سازمانى و معاملات با سایر قسمت‌ها، حداقل 10 درصد جمع درآمد تمام قسمت‌ها اعم از برون‌سازمانى یا داخلى باشد، یا نتیجه عملیات قسمت، اعم از سود یا زیان، حداقل 10 درصد مجموع سود عملیاتى قسمت‌هاى سود‌ده یا مجموع زیان‌هاى عملیاتى قسمت‌هاى زیان‌ده، هرکدام که قدرمطلق آن بزرگتر است باشد، یا دارایی‌هاى آن حداقل 10 درصد جمع دارایی‌هاى تمام قسمت‌ها باشد. توضیح این که جمع درآمد عملیاتى حاصل از فروش به مشتریان برون‌سازمانى که قابل‌انتساب به قسمت‌هاى قابل‌گزارش است، باید بیش از 75 درصد جمع درآمد عملیاتى شرکت ‌باشد.[8]

3-3-2- اطلاعات قسمت‌های قابل‌گزارش بر اساس همان رویه‌های حسابداری مورد استفاده در تهیه صورت‌های مالی شرکت، تهیه شده است.

3-3-3- درآمد عملیاتی قسمت ناشی از معاملات با سایر قسمت‌ها (انتقالات بین قسمت‌ها)، بر مبنای همان رویه مورد عمل شرکت برای قیمت‌گذاری آن انتقالات، اندازه‌گیری می‌شود. هزینه‌های عملیاتی قسمت شامل هزینه‌های مرتبط با فعالیت اصلی و مستمر قسمت، سایر هزینه‌های مستقیم قابل انتساب به قسمت و نیز آن بخش از هزینه‌های مشترک است که بر مبنای نسبت درآمد عملیاتی قسمت به کل درآمد عملیاتی شرکت، به قسمت قابل‌گزارش تخصیص می‌یابد.

 

3-4- تسعیر ارز

3-4-1- اقلام پولى ارزى با نرخ قابل دسترس ارز در تاریخ صورت وضعیت مالی و اقلام غیرپولى که به بهاى تمام شده ارزی اندازه‌گیری شده است، با نرخ قابل دسترس ارز در تاریخ انجام معامله، تسعیر می‌شود. نرخ‌های قابل دسترس به شرح زیر است:

 

مانده‌ها و معاملات مرتبط نوع ارز نرخ تسعیر دلیل استفاده از نرخ
تسهیلات ارزی یورو بانک مرکزی ….. ریال ……….
دریافتنی‌های ارزی دلار نیمایی ….. ریال ……….
………. …….. ………. ………. ……….

 

3-4-2- تفاوت‌های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی حسب مورد به شرح زیر در حساب‌ها منظور می‌شود:

الف – تفاوت‌های تسعیر بدهی‌های ارزی مربوط به دارایی‌های واجد شرایط، به بهای تمام شده آن دارایی منظور می‌شود.

ب – در سایر موارد، به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی و در صورت سود و زیان گزارش می‌شود.

3-4-3- در صورت وجود نرخ‌های متعدد برای یک ارز، از نرخی برای تسعیر استفاده می‌شود که جریان‌های نقدی آتی ناشی از معامله یا مانده حساب مربوط، بر حسب آن تسویه می‌شود. اگر تبدیل دو واحد پول به یکدیگر به صورت موقت ممکن نباشد، نرخ مورد استفاده، نرخ اولین تاریخی است که در آن، تبدیل امکان‌پذیر می‌شود.

3-4-4- دارایی‌ها و بدهی‌های عملیات خارجی به نرخ قابل دسترس ارز در تاریخ صورت وضعیت مالی و درآمدها و هزینه‌های آنها به نرخ ارز در تاریخ انجام معامله تسعیر می‌شود. تمام تفاوت‌های تسعیر حاصل، در صورت سود و زیان جامع شناسایی و تحت سرفصل حقوق مالکانه در صورت وضعیت مالی طبقه‌بندی می‌شود. مضافا تفاوت‌های تسعیر اقلام پولی که ماهیتا بخشی از خالص سرمایه‌گذاری در عملیات خارجی را تشکیل می‌دهد، در صورت سود و زیان جامع شناسایی و تا زمان واگذاری سرمایه‌گذاری، تحت سرفصل حقوق مالکانه در صورت وضعیت مالی طبقه‌بندی می‌شود.

 

3-5- مخارج تامین مالى

مخارج تامین مالى در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایى مى‏شود، به استثناى مخارجى که مستقیما قابل انتساب به تحصیل «دارایی‌هاى واجد شرایط» است.

 

3-6- دارایی‌هاى ثابت مشهود

3-6-1- دارایی‌هاى ثابت مشهود، به استثناى موارد مندرج در یادداشت‌های 2-6-3 و 3-6-3، بر مبناى بهاى تمام شده اندازه‌گیری مى‏شود. مخارج بعدی مرتبط با دارایی‌های ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن شود و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود، به مبلغ دفتری دارایی اضافه وطی عمر مفید باقیمانده دارایی‌های مربوط مستهلک می‌شود. مخارج روزمره تعمیر و نگهداری دارایی‌ها که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می‌شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

3-6-2- ماشین‌آلات و تجهیزات بر مبناى مبلغ تجدید ارزیابى در حساب‌ها انعکاس یافته است. تجدید ارزیابی در تاریخ ….. و با استفاده از کارشناسان مستقل، صورت پذیرفته است. تناوب تجدید ارزیابی به تغییرات ارزش منصفانه دارایی‌های تجدید ارزیابی شده بستگی دارد. چنانچه ارزش منصفانه دارایی‌های تجدید ارزیابی‌شده، تفاوت بااهمیتی با مبلغ دفتری آن داشته باشد، تجدید ارزیابی بعدی ضرورت دارد. دوره تناوب تجدید ارزیابی ….. ساله است.

3-6-3- دارایی‌های ثابت مشهود تحصیل شده از طریق قرارداد اجاره به شرط تملیک، به «اقل ارزش منصفانه دارایی در آغاز اجاره و ارزش فعلی حداقل مبالغ اجاره» اندازه‌گیری می‌شود. جهت محاسبه ارزش فعلی حداقل مبالغ اجاره، از نرخ ضمنی سود تضمین شده اجاره استفاده می‌شود.

3-6-4- استهلاک دارایی‌هاى ثابت مشهود، مشتمل بر دارایی‌های ناشی از اجاره سرمایه‌ای، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار (شامل عمر مفید براوردی) دارایی‌های مربوط و با در نظر گرفتن آیین‌نامه استهلاکات موضوع ماده 149 اصلاحیه مصوب 31/04/1394 قانون مالیات‌هاى مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه‏هاى بعدى آن و بر اساس نرخ‌ها و روش‌های زیر محاسبه مى‏شود:

 

نوع دارایى نرخ استهلاک روش استهلاک
ساختمان ………. ……….
تاسیسات ………. ……….
ماشین‏آلات و تجهیزات ………. ……….
وسایل نقلیه ………. ……….
اثاثه و منصوبات ………. ……….
ابزارآلات ………. ……….

 

3-6-4-1- براى دارایی‌هاى ثابتى که طى ماه تحصیل می‌شود و مورد بهره‏بردارى قرار مى‏گیرد، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حساب‌ها منظور می‌شود. در مواردى که هر یک از دارایی‌هاى استهلاک‌پذیر (به استثنای ساختمان‌ها و تاسیسات ساختمانی) پس از آمادگى جهت بهره‌بردارى به علت تعطیل کار یا علل دیگر براى بیش از 6 ماه متوالی در یک دوره مالی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک آن براى مدت یاد شده معادل 30 درصد نرخ استهلاک منعکس در جدول بالاست. در این صورت چنانچه محاسبه استهلاک بر حسب مدت باشد، 70% مدت زمانی که دارایی مـورد استفاده قرار نگرفته است، به باقی‌مانده مدت تعیین شده برای استهلاک دارایی در این جدول اضافه خواهد شد.

3-6-4-2- استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده با توجه به مبلغ دفتری جدید (پس‌ از تجدید ارزیابی)، طی عمر مفید باقیمانده محاسبه و در حساب‌ها منظور‌ می‌شود.

 

3-7- مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها

3-7-1- افزایش‌ مبلغ‌ دفتری‌ یک‌ دارایی‌ ثابت‌ مشهود در نتیجه‌ تجدید ارزیابی‌ آن‌ (درآمد غیرعملیاتی‌ تحقق‌‌نیافته‌ ناشی از تجدید ارزیابی‌) مستقیما تحت‌ عنوان‌ مازاد تجدید ارزیابی‌ دارایی‌ها ثبت‌ و در صورت وضعیت مالی‌ به ‌عنوان‌ بخشی‌ از حقوق‌ مالکانه طبقه‌بندی‌ می‌شود و در صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ انعکاس‌ می‌یابد. هرگاه‌ افزایش‌ مزبور عکس‌ یک‌ کاهش‌ قبلی‌ ناشی از تجدید ارزیابی‌ باشد که‌ به‌ عنوان‌ هزینه‌ شناسایی‌ گردیده‌ است‌، در این ‌صورت،‌ این‌ افزایش‌ تا میزان‌ هزینه‌ قبلی‌ شناسایی‌ شده‌ در رابطه‌ با همان‌ دارایی‌ باید به ‌عنوان‌ درآمد به‌ سود و زیان‌ دوره‌ منظور شود.

3-7-2- کاهش‌ مبلغ‌ دفتری‌ یک‌ دارایی‌ ثابت‌ مشهود در نتیجه‌ تجدید ارزیابی‌ آن‌ به ‌عنوان‌ هزینه‌ شناسایی‌ می‌شود. هرگاه‌ کاهش‌ مزبور عکس‌ یک‌ افزایش‌ قبلی‌ ناشی از تجدید ارزیابی‌ باشد که‌ به‌ حساب‌ مازاد تجدید ارزیابی‌ منظور شده‌ است‌، در این ‌صورت، این‌ کاهش‌ باید تا میزان‌ مازاد تجدید ارزیابی‌ مربوط‌ به‌ همان‌ دارایی‌ به‌ بدهکار حساب‌ مازاد تجدید ارزیابی‌ منظور شود و در صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ انعکاس‌ یابد و باقیمانده‌ به‌ عنوان‌ هزینه‌ شناسایی‌ شود.

3-7-3- مازاد تجدید ارزیابی منعکس شده در سرفصل حقوق مالکانه، در زمان برکناری یا واگذاری دارایی مربوط یا به موازات استفاده از آن توسط شرکت، مستقیما به حساب سود انباشته منظور شود. مبلغ مازاد قابل انتقال معادل تفاوت بین استهلاک مبتنی بر مبلغ تجدید ارزیابی دارایی و استهلاک مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی آن است. افزایش سرمایه به طور مستقیم، از محل مازاد تجدید ارزیابی مجاز نیست، مگر در مواردی که به ‌موجب قانون تجویز شده باشد.

 

3-8- سرمایه‌گذاری در املاک

سرمایه‌گذاری در املاک به بهای تمام شده پس از کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه‌گذاری‌ها اندازه‌گیری می‌شود. درآمد سرمایه‌گذاری در املاک، به ارزش منصفانه مابه‌ازای دریافتی یا دریافتنی به کسر مبالغ براوردی از بابت برگشت از فروش و تخفیفات شناسایی می‌شود. سرمایه‌گذاری در املاک شامل سرمایه‌گذاری‌ در زمین‌ یا ساختمانی‌ است‌ که‌ عملیات‌ ساخت‌ و توسعه‌ آن‌ به‌ اتمام‌ رسیده‌ و به‌ جهت‌ ارزش‌ بالقوه‌ای‌ که‌ از نظر سرمایه‌گذاری‌ دارد (افزایش ارزش و اجاره) و نه‌ به قصد استفاده‌ توسط‌ شرکت نگهداری‌ می‌شود.

 

3-9- دارایی‌های نامشهود

3-9-1- دارایی‌های نامشهود، بر مبناى بهاى تمام شده اندازه‌گیری و در حساب‌ها ثبت مى‏شود. مخارجی از قبیل مخارج معرفی یک محصول یا خدمت جدید مانند مخارج تبلیغات، مخارج انجام فعالیت تجاری در یک محل جدید یا با یک گروه جدید از مشتریان مانند مخارج آموزش کارکنان، و مخارج اداری، عمومی و فروش در بهای تمام شده دارایی نامشهود منظور نمی‌شود. شناسایی مخارج در مبلغ دفتری یک دارایی نامشهود، هنگامی که دارایی آماده بهره‌برداری است، متوقف می‌شود. بنابراین، مخارج تحمل شده برای استفاده یا بکارگیری مجدد یک دارایی نامشهود، در مبلغ دفتری آن منظور نمی‌شود.

3-9-2- استهلاک دارایی‌های نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و بر اساس نرخ‌ها و روش‌های زیر محاسبه می‌شود:

 

نوع دارایی نرخ استهلاک روش استهلاک
دانش فنی ………. ……….
نرم‌افزارها ………. ……….
……… ………. ……….
……… ………. ……….

 

3-9-3- سرقفلی محل کسب به دلیل عمر مفید نامعین، مستهلک نمی‌شود.

 

3-10- زیان کاهش ارزش دارایی‌ها

3-10-1- در پایان هر دوره گزارشگری، در صورت وجود هرگونه نشانه‌ای دال بر امکان کاهش ارزش دارایی‌ها، آزمون کاهش ارزش انجام می‌گیرد. در این صورت مبلغ بازیافتنی دارایی براورد و با ارزش دفتری آن مقایسه می‌شود. چنانچه براورد مبلغ بازیافتنی یک دارایی منفرد ممکن نباشد، مبلغ بازیافتنی واحد مولد وجه نقدی که دارایی متعلق به آن است تعیین می‌شود.

3-10-2- آزمون کاهش ارزش دارایی‌های نامشهود با عمر مفید نامعین، بدون توجه به وجود یا عدم وجود هرگونه نشانه‌ای دال بر امکان کاهش ارزش، بطور سالانه انجام می‌شود.

3-10-3- مبلغ بازیافتنی یک دارایی (یا واحد مولد وجه نقد)، ارزش فروش به کسر مخارج فروش یا ارزش اقتصادی، هر کدام بیشتر است می‌باشد. ارزش اقتصادی برابر با ارزش فعلی جریان‌های نقدی آتی ناشی از دارایی با استفاده از نرخ تنزیل قبل از مالیات که بیانگر ارزش زمانی پول و ریسک‌های مختص دارایی که جریان‌های نقدی آتی براوردی بابت آن تعدیل نشده است، می‌باشد.

3-10-4- تنها در صورتیکه مبلغ بازیافتنی یک دارایی از مبلغ دفتری آن کمتر باشد، مبلغ دفتری دارایی (یا واحد مولد وجه نقد) تا مبلغ بازیافتنی آن کاهش یافته و تفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش بلافاصله در سود و زیان شناسایی می‌شود، مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به کاهش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می‌شود.

3-10-5- در صورت افزایش مبلغ بازیافتنی از زمان شناسایی آخرین زیان که بیانگر برگشت زیان کاهش ارزش دارایی (واحد مولد وجه نقد) است، مبلغ دفتری دارایی تا مبلغ بازیافتنی جدید حداکثر تا مبلغ دفتری با فرض عدم‌شناسایی زیان کاهش ارزش در سال‌های قبل، افزایش می‌یابد. برگشت زیان کاهش ارزش دارایی (واحد مولد وجه نقد) نیز بلافاصله در سود و زیان شناسایی می‌شود مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به افزایش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می‌شود.

 

3-11- موجودى مواد و کالا

3-11-1- موجودى مواد و کالا بر مبنای «اقل بهاى تمام شده و خالص ارزش فروش» هر یک از اقلام/ گروه‌هاى اقلام مشابه اندازه‌گیری مى‏شود. در صورت فزونى بهاى تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، مابه‌التفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش موجودى شناسایى مى‏شود. بهاى تمام شده موجودی‌ها با بکارگیرى روش‌هاى زیر تعیین می‌شود:

 

روش مورد استفاده
مواد اولیه و بسته‏بندى اولین صادره از اولین وارده
کالاى در جریان ساخت اولین صادره از اولین وارده
کالاى ساخته شده میانگین موزون
قطعات و لوازم یدکى میانگین موزون

 

3-11-2- موجودى مواد اولیه و بسته‏بندى تا قبل از سال مالى 2×13، با بکارگیرى روش میانگین موزون اندازه‌گیری مى‏شد، اما به دلیل …..، از ابتداى سال 2×13 روش مزبور به روش «اولین صادره از اولین وارده» تغییر یافته و روش جدید با فرض تسری به سال‌های قبل اعمال شده است (یادداشت 2-41).

 

3-12- دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش

3-12-1- دارایی‌های غیرجاری (مجموعه‌های واحد) که مبلغ دفتری آنها، عمدتا از طریق فروش و نه استفاده مستمر بازیافت می‌شود، به عنوان «دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش» طبقه‌بندی می‌شود. این شرایط تنها زمانی احراز می‌شود که دارایی‌های غیرجاری (مجموعه‌های واحد) جهت فروش فوری در وضعیت فعلی آن، فقط بر حسب شرایطی که برای فروش چنین دارایی‌هایی مرسوم و معمول است، آماده بوده و فروش آن بسیار محتمل باشد و سطح مناسبی از مدیریت، متعهد به اجرای طرح فروش دارایی‌ها (مجموعه‌های واحد) باشد به‌گونه‌ای که انتظار رود شرایط تکمیل فروش طی یکسال از تاریخ طبقه‌بندی، به استثنای مواردی که خارج از حیطه اختیار مدیریت شرکت است، احراز شود.

3-12-2- دارایی‌های غیرجاری (مجموعه‌های واحد) نگهداری شده برای فروش، «به اقل مبلغ دفتری و خالص ارزش فروش» اندازه‌گیری می‌شود.

 

3-13- ذخایر

ذخایر، بدهی‌هایی هستند که زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن توام با ابهام نسبتا قابل توجه است. ذخایر زمانی شناسایی می‌شوند که شرکت دارای تعهد فعلی (قانونی یا عرفی) در نتیجه رویدادهای گذشته باشد، خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل باشد و مبلغ تعهد به گونه‌ای اتکاپذیر قابل براورد باشد.

ذخایر در پایان هر دوره مالی بررسی و برای نشان‌ دادن بهترین براورد جاری تعدیل می‌شوند و هرگاه خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد، دیگر محتمل نباشد، ذخیره برگشت داده می‌شود.

 

3-13-1- ذخیره تضمین محصولات

ذخیره تضمین محصولات (گارانتی) بر مبنای ………. [درصد فروش سالانه محصولات مشمول تضمین] براورد و به حساب گرفته می‌شود.

 

3-13-2- ذخیره قرادادهای زیانبار

قراردادهای زیانبار، قراردادهایی هستند که مخارج غیرقابل اجتناب آنها برای ایفای تعهدات ناشی از قراردادها، بیش از منافع اقتصادی مورد انتظار آن قراردادها است. مخارج غیرقابل ‌اجتناب قرارداد، حداقل خالص مخارج خروج از قرارداد یعنی اقل «زیان ناشی از اجرای قرارداد» و «مخارج جبران خسارت ناشی از ترک قرارداد» است. جهت‌ کلیه‌ قراردادهای زیانبار، ذخیره لازم به میزان تعهد فعلی مربوط به زیان قراردادها، شناسایی می‌شود.

 

3-13-3- ذخیره مزایاى پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایاى پایان خدمت کارکنان براساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایاى مستمر براى هر سال خدمت آنان محاسبه و در حساب‌ها منظور مى‏شود.

 

3-14- سرمایه‌گذاری‌ها

 

اندازه‌گیری
سرمایه‌گذاری‌هاى بلندمدت
سرمایه‌گذاری‌ در اوراق‌بهادار بهـاى تمـام شــده به کسـر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه‌گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری‌هاى جارى
سرمایه‌گذاری سریع‏المعامله در بازار ارزش بازار مجموعه‌ (پرتفوی‌) سرمایه‌گذاری‌های‌ مزبور
سایر سرمایه‌گذاری‌هاى جارى اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه‌گذاری‌ها
شناخت درآمد
سرمایه‌گذاری‌هاى جاری و بلندمدت در سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومى صاحبان سهام شرکت سرمایه‏پذیر (تا تاریخ صورت وضعیت مالی)
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق‌بهادار در زمان تحقق سود

 

3-15- اوراق مشارکت

اوراق‌ مشارکت منتشر شده به کسر، بر مبنای روش «ناخالص» در حساب‌ها ثبت می‌شود. مبلغ کسر اوراق مشارکت (شامل مخارج انتشار آن) در مقاطع سررسید پرداخت سود و کارمزد بر اساس روش «نرخ سود تضمین‌شده موثر» مستهلک می‌شود.

 

3-16- سهام خزانه

3-16-1- سهام خزانه به روش بهای تمام شده در دفاتر شناسایی و ثبت می‌شود و به عنوان یک رقم کاهنده در بخش حقوق مالکانه در صورت وضعیت مالی ارائه می‌شود. در زمان خرید، فروش، انتشار یا ابطال ابزار‌های مالکانه خود شرکت، هیچ‌ سود یا زیانی در صورت سود و زیان شناسایی نمی‌شود. مابه‌ازای پرداختی یا دریافتی باید بطور مستقیم در بخش حقوق مالکانه شناسایی شود.

3-16-2- هنگام فروش سهام خزانه، هیچگونه مبلغی در صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع شناسایی نمی‌شود و مابه‌التفاوت خالص مبلغ فروش و مبلغ دفتری در حساب «صرف (کسر) سهام خزانه» شناسایی می‌شود.

3-16-3- در تاریخ گزارشگری، مانده بدهکار در حساب «صرف (کسر) سهام خزانه» به حساب سود (زیان) انباشته منتقل می‌شود. مانده بستانکار حساب مزبور تا میزان کسر سهام خزانه منظور شده قبلی به حساب سود (زیان) انباشته، به آن حساب منظور و باقیمانده به عنوان «صرف سهام خزانه» در صورت وضعیت مالی در بخش حقوق مالکانه ارائه و در زمان فروش کل سهام خزانه، به حساب سود (زیان) انباشته منتقل می‌شود.

3-16-4- هرگاه‌ تنها بخشی‌ از مجموع‌ سهام خزانه‌، واگذار شود، مبلغ‌ دفتری‌ هر سهم خزانه بر مبنای‌ میانگین‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ مجموع‌ سهام خزانه محاسبه‌ می‌شود.

 

3-17- مالیات بر درآمد

3-17-1- هزینه مالیات

هزینه مالیات، مجموع مالیات جاری و انتقالی است. مالیات جاری و مالیات انتقالی باید در صورت سود و زیان منعکس شوند، مگر در مواردی که به اقلام شناسایی شده در صورت سود و زیان جامع یا حقوق صاحبان سرمایه مرتبط باشند که به ترتیب باید در صورت سود و زیان جامع یا مستقیما در حقوق مالکانه شناسایی شوند.

 

3-17-2- مالیات انتقالی

مالیات انتقالی، بر اساس تفاوت موقتی بین مبلغ دفتری دارایی‌ها و بدهی‌ها برای مقاصد گزارشگری مالی و مبالغ مورد استفاده برای مقاصد مالیاتی محاسبه می‌شود.

در پایان هر دوره گزارشگری برای اطمینان از قابلیت بازیافت مبلغ دفتری دارایی‌های مالیات انتقالی، محتمل بودن وجود سود مشمول مالیات در آینده قابل پیش­بینی برای بازیافت دارایی مالیات انتقالی ارزیابی می‌گردد و در صورت ضرورت، مبلغ دفتری دارایی‌های مزبور تا میزان قابل بازیافت کاهش داده می­شود. چنین کاهشی، در صورتی برگشت داده می­شود که وجود سود مشمول مالیات به میزان کافی، محتمل باشد.

 

4- قضاوت‌های مدیریت در فرآیند بکارگیری رویه‌های حسابداری و براوردها

4-1- قضاوت‌ها در فرآیند بکارگیری رویه‌های حسابداری

4-1-1- طبقه‌بندی سرمایه‌گذاری‌ها در طبقه دارایی‌های غیرجاری

هیات مدیره با بررسی نگهداشت سرمایه و نقدینگی مورد نیاز، قصد نگهداری‌ سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت برای‌ مدت‌ طولانی را ‌دارد. این سرمایه‌گذاری‌ها با قصد استفاده‌ مستمر توسط‌ شرکت نگهداری‌ می‌شود و هدف‌ آن‌ نگهداری‌ پرتفویی‌ از سرمایه‌گذاری‌ها جهت‌ تامین‌ درآمد و یا رشد سرمایه‌ برای‌ شرکت است‌.

 

4-1-2- …..

 

4-2- قضاوت مربوط به براوردها

4-2-1- ذخیره تضمین محصولات

هیات مدیره با توجه به میزان فروش و بررسی نتایج سال‌های قبل و بازخوردهای دریافت شده از مشتریان در طی سال اقدام به براورد ذخیره تضمین محصولات می‌کند که در پایان سال جاری مبلغ … میلیون ریال براورد و برای سال قبل … میلیون ریال براورد شده است.

 

4-2-2- تجدید ارزیابی ماشین‌آلات و تجهیزات

ماشین‌آلات و تجهیزات بر مبناى مبلغ تجدید ارزیابى در حساب‌ها انعکاس یافته است. تجدید ارزیابی با استفاده از کارشناسان مستقل، صورت پذیرفته است. مفروضات مورد استفاده برای تعیین ارزش منصفانه به شرح زیر است:

[اطلاعات در خصوص داده‌های مورد استفاده و تکنیک‌های ارزیابی]

 

5- درآمدهای عملیاتی

 

  2×13 1×13
  مقدار مبلغ مقدار مبلغ
  میلیون ریال میلیون ریال
فروش خالص
داخلی
گروه محصولات / محصول ………. ………. ………. ………. ……….
گروه محصولات / محصول ………. ………. ………. ………. ……….
سایر (اقلام کمتر از 10 درصد فروش ‌ناخالص) ………. ……….
    ……….   ……….
صادراتی
گروه محصولات / محصول ………. ………. ………. ………. ……….
گروه محصولات / محصول ………. ………. ………. ………. ……….
سایر (اقلام کمتر از 10 درصد فروش ناخالص) ………. ……….
  ……….   ……….
فروش ناخالص ……….   ……….
برگشت از فروش (……….)   (……….)
تخفیفات (……….)   (……….)
فروش خالص ………. ……….
درآمد ارایه خدمات ………. ……….
  ……….   ……….

 

5-1- خالص درآمد عملیاتی به تفکیک وابستگى اشخاص:

 

  2×13 1×13
  درآمد عملیاتی درصد نسبت به کل درآمد عملیاتی درصد نسبت ‌به‌ کل
  میلیون ریال میلیون ریال
اشخاص وابسته ………. ………. ………. ……….
سایر مشتریان ………. ………. ………. ……….
………. ……….

 

5-2- درآمد ارایه خدمات:

 

  2×13 1×13
  میلیون ریال میلیون ریال
خدمات کارمزدی ………. ……….
………. ………. ……….
سایر (اقلام کمتر از 10 درصد درآمد خدمات) ………. ……….
  ………. ……….

5-3- جدول مقایسه‏اى درآمدهای عملیاتی و بهاى تمام شده مربوط:

 

  2×13 1×13
  درآمد عملیاتی بهای تمام‌شده سود ناخالص درصد سود ناخالص به‌درآمد عملیاتی درصد سود ناخالص به درآمد علمیاتی
میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال    
فروش خالص
گروه محصولات/محصول …. ………. (……….) ………. ………. ……….
گروه محصولات/محصول …. ………. (……….) ………. ………. ……….
سایر (اقلام کمتر از 10 درصد درآمد عملیاتی) ………. (……….) ………. ………. ……….
………. ………. ………. ………. ……….
درآمد ارایه خدمات
خدمات کارمزدی ………. (……….) ………. ………. ……….
………. ………. (……….) ………. ………. ……….
سایر (اقلام کمتر از 10 درصد درآمد عملیاتی) ………. (………) ………. ………. ……….
………. ………. ………. ………. ……….
………. ………. ………. ………. ……….

 

6- گزارشگرى برحسب قسمت‌هاى مختلف[9]

6-1- اطلاعات مربوط به قسمت‌هاى تجاری شرکت به ‌شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

گروه محصولات/ محصول ….. گروه محصولات/ محصول ….. سایر عملیات حذف‌ها تجمیعی
2x13 1x13 2x13 1x13 2x13 1x13 2x13 1x13 2x13 1x13
درآمد عملیاتی
فروش به مشتریان برون‌سازمانی
فروش به سایر قسمت‌ها
جمع درآمد عملیاتی
نتیجه عملیات قسمت
هزینه‌های مشترک تخصیص‌نیافته (…) (…)
سود عملیاتی
سایر اطلاعات
دارایی‌های قسمت
دارایی‌های مشترک تخصیص‌نیافته
جمع دارایی‌های تجمیعی
بدهی‌های قسمت
بدهی‌های مشترک تخصیص‌نیافته
جمع بدهی‌های تجمیعی
مخارج سرمایه‌ای    
استهلاک
سایر هزینه‌های غیرنقدی به ‌استثنای استهلاک

 

6-2- شرکت داراى دو قسمت عملیات اصلى شامل تولید گروه محصولات/محصول ….. و ….. در سطح ایران است. مسئولیت هر یک از قسمت‌هاى فوق به عهده مدیر تولید جداگانه و با نظارت مدیرعامل است. محصولات عمده تولیدى هر دو قسمت به شرح زیر است:

 

قسمت نام محصولات عمده
گروه محصولات/ محصول ….. ……….
گروه محصولات/ محصول ….. ……….

 

6-3- دارایی‌های هر قسمت شامل تمام دارایی‌های عملیاتی استفاده شده توسط قسمت است که عمدتا وجه نقد، مطالبات، موجودی مواد و کالا و دارایی‌های ثابت مشهود( پس از کسر اقلام‌کاهنده مربوط) را در برمی‌گیرد. با وجود اینکه بیشتر این دارایی‌ها می‌تواند مستقیما به هر یک از قسمت‌ها منتسب شود اما مبلغ دفتری برخی از دارایی‌هایی که به طور مشترک توسط دو یا چند قسمت استفاده می‌شود بر مبنایی منطقی به آن قسمت‌ها تخصیص می‌یابد. بدهی‌های قسمت شامل تمام بدهی‌های عملیاتی است و به طور عمده در برگیرنده حساب‌ها و اسناد پرداختنی، پیش‌دریافت‌ها و سایر اقلام پرداختنی است. بدهی‌های قسمت، مالیات بردرآمد را در برنمی‌گیرد.

6-4- درآمد عملیاتی قسمت، هزینه‌های عملیاتی قسمت و نتیجه عملیات قسمت شامل انتقالات بین قسمت‌های تجاری است. چنین انتقالاتی، به قیمت‌های بازار رقابتی برای مشتریان برون سازمانی منظور می‌شود. این انتقالات در تجمیع حذف می‌شود.

 

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری علامتگذاری شده است *

ارسال نظر